Lehtikuva/Jussi Nukari

Vasemmiston Hänninen vaatii lisää tukea ravintola-alan työntekijöille.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen on huolissaan ravintola-alan työntekijöiden tilanteesta. Hän toteaa, että jo valmiiksi pienipalkkaisista työntekijöistä valtaosa on ollut lomautettuna, irtisanottu tai molempia pandemian aikana koronapandemian vuoksi.

Hänninen vaatii, että alan työntekijöiden tukemiseksi on löydyttävä uusia keinoja. Hän ei pidä työttömyysturvaa riittävänä ja tarkoituksenmukaisena keinona kompensoida palkkaa tilanteessa, jossa koko ala on rajoitusten piirissä.

– Keskustelu ravintola-alasta on koronakriisin aikana ollut paljolti sellaista, missä katse on ollut ravintoloiden asiakkaissa ja heidän käyttäytymisessään. Ehkä tässäkin on nähtävissä, että ravintola-alaa kommentoidaan monesti hyvin keskiluokkaisesta todellisuudesta käsin, Hänninen sanoo.

”Moni rautainen ammattilainen siirtyy muille aloille”.

– Haluan painottaa kuitenkin sitä, että aina kun puhumme koronakriisistä ja ravintoloista, puhumme myös ihmisten työpaikoista, heidän perheidensä toimeentulosta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Moni velkaantuu

Hänninen muistuttaa siitä, että suurin osa ravintola-alan työntekijöistä on pienipalkkaisia. Koronakriisin aiheuttamien lomautusten ja irtisanomisten vuoksi alan työntekijöillä on ollut pahimmillaan tilanteita, joissa rahat eivät ole riittäneet ruokaan ja lääkkeisiin, laskut ovat jääneet maksamatta ja perheen vaatehankinnoista on karsittu.

ILMOITUS

Hänninen toteaa, että jos säästöjä on ollut, niitä on jouduttu käyttämään perustarpeisiin. Säästöjen puuttuessa tai loppuessa moni on joutunut lainamaan rahaa ja velkaantumaan. Pandemia on tuonut monen arkeen kipeän muistutuksen siitä, että perusturva ei ole riittävällä tasolla.

– Lisäksi alan yrittäjät ovat keskenään hyvin erilaisissa asemissa. Pienen yrityksen omistaja elää tälläkin alalla hyvin erilaisessa todellisuudessa kuin suuren yrityksen omistaja ja taloudelliset puskurit vaihtelevat, hän sanoo

– Korona-aikana ravintola-alan rajoitukset on monissa keskusteluissa laitettu vastakkain kulttuurialan rajoitusten kanssa. Itse haluan vastakkainasettelun sijaan painottaa sitä, kuinka tärkeää kulttuuriala on myös ravintoloille. Esimerkiksi teatterit ja live-keikat tuovat asiakkaita myös ravintoloihin.

Ala vaihdetaan

Ravintola-alan epävarma tilanne on saanut monet myös vaihtamaan alaa ja ravintola-alan työntekijäpula on suuri ongelma.

– Ravintola-alan tulevaisuuden kannalta on huolestuttavaa, että moni rautainen ammattilainen siirtyy muille aloille. Alalle tarvitaan nyt enemmän arvostusta ja toivoa paremmasta, Hänninen sanoo..