Lehtikuva/TImo Heikkala

Työvoiman kasvu hidastaa työttömyysteen laskua.

Työllisyyden kasvu jatkui hurjana myös joulukuussa koronaviruksen omikronmuunnoksesta huolimatta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 joulukuussa 128 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 16 000 vähemmän.

Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 73,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

STTK:n pääekonomistin Patrizio Lainàn mukaan hallitus on enää 0,5 prosenttiyksikön päässä työllisyystavoitteensa toteutumisesta, kun ottaa huomioon kesken vaalikauden tehdyn tilastouudistuksen. Sen takia nykyisin ilmoitettava työllisyysaste on prosenttiyksikön pienempi kuin vaalikauden alussa.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan voidaan puhua jopa ylivoimaisesta ennätyksestä.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 187 000. Tutkimuksen virhemarginaali on 22 000 suuntaan tai toiseen.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli joulukuun 2021 lopussa kaikkiaan 275 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 82 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Patrizio Lainà piti huomionarvoisena myös se, että työvoima jatkaa kasvua samalla kun työllisten määrä kasvaa. Sen seurauksena työttömyysaste laskee vähän hitaammin, mutta työttömyysasteen trendikin jo 7,0 prosenttia. Joulukuun työttömyysaste oli 6,7 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 7,6.