Lehtikuva/Emmi Korhonen

Vasemmistoliittolaisista yhdeksän kymmenestä sijoittaa itsensä vasemmistoon, demareista kolme viidestä.

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat leimallisesti vasemmistopuolueita. Keskusta on keskustapuolue, perussuomalaiset oikeistokeskustalainen puolue ja kokoomus oikeistopuolue.

Tällaiseen tulokseen tullaan, kun kuusi suurinta puoluetta laitetaan vasemmisto-oikeisto-janalle niiden kannattajien arvioiden perusteella, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Suomalaisista noin kolmannes (32 %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän oikeistoon, reilu neljännes (27 %) välimaastoon keskelle ja neljännes (25 %) vasemmistoon. Lähes samansuuntainen tulos on saatu aiemmissa tutkimuksissa.

Vasemmistoliiton tukijoista yhdeksän kymmenestä sijoittaa itsensä vasemmistoon. SDP:n kannattajista kolme viidestä (62 %) samaistuu vasemmistoon ja neljännes (26 %) keskelle.

Vihreiden tukijat ovat siirtyneet selvästi vasemmalle verrattuna kolme vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Silloin vihreistä vasemmistolaisena itseään pitäviä oli 44 prosenttia, nyt 62.

ILMOITUS

Keskustan kannattajista itsensä keskelle sijoittavia on 64 prosenttia, oikeistolaisia 22 prosenttia ja vasemmistolaisiakin 5 prosenttia.

Perussuomalaisissa on tapahtunut selvä siirtymä oikealle. Nyt oikeistolaisina itseään pitäviä on 51 prosenttia, kun vuoden 2018 joulukuussa heitä oli 42 prosenttia. 6 prosenttia perussuomalaisista sijoittaa itsensä vasemmalle.

Kokoomus on kannattajiensa sijoittumisen perusteella selvästi oikeistopuolue. Kannattajien ylivertainen valtaosa 83 prosenttia on oikealla, kuten myös vuoden 2018 lopulla.

Joka kolmas nuori on oikeistolainen

18–30-vuotiaissa on hieman keskimäärää enemmän (29%) vasemmistoon itsensä sijoittavia. Nuorista kuitenkin joka kolmas (34 %) samaistuu enemmän tai vähemmän oikeistoon. Eniten oikealle itsensä sijoittavia löytyy nuorten ohella 41–50- ja 51-60-vuotiaiden parista.

Miesten keskuudessa on enemmän oikeistoon samaistuvia kuin naisten parissa. Naisten joukossa runsas viidennes ei pysty sijoittamaan itseään oikeisto-vasemmisto-ulottuvuudelle.

Ammatin mukaan eniten vasemmistoon suuntautuvia löytyy opiskelijoiden keskuudesta (33 %). Eniten oikeistoon suuntautuvia on ylempien toimihenkilöiden (48 %) ja yrittäjien (44 %) joukossa. Eläkeläisten (34 %) ja työttömien (35 %) parissa on eniten keskelle itsensä sijoittavia.