Sunnuntaina on aluevaalien vaalipäivä. Näissä vaaleissa päätetään monesta: uusien hyvinvointialueiden tontille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastuspalvelut. Lisäksi kyseessä ovat uudet vaalit ja hallintorakenne, mikä tarkoittaa, että valituilla aluevaltuutetuilla on suuri vastuu myös järjestelmän rakentamisesta.

On siis merkitystä äänestääkö ehdokasta, joka tahtoo pitää lähipalveluista kiinni vai keskittää ne suuriin kaupunkeihin tai äänestääkö ehdokasta, joka tahtoo pitää terveydenhuollon yhdenvertaisena tulotasosta riippumatta vai sellaista, joka korottaa terveyskeskusmaksuja ja toisaalta yksityistää palvelut, jotta yksityiset palveluntuottajat voivat maksaa veronsa veroparatiiseihin.

On kuitenkin yksi osa-alue, johon tulevilla aluevaltuustoilla on melko vähän vaikutusvaltaa, ja se on rahoitus. Mahdollisesta maakuntaverosta ja hyvinvointialueille jaettavasta potista päättää viime kädessä eduskunta. Siksi on tärkeää, että näissä vaaleissa keskeisinä puheenaiheina olleita hoivavelkaa ja sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa ei unohdeta tulevissa eduskuntavaaleissa.

Vaaleissa on puhuttu sote-politiikasta, joka usein jää poliittisessa keskustelussa muiden teemojen jalkoihin. Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että puolueiden lupaukset kuulostavat melko samalta: toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Kukapa ei niitä haluaisi?

Siksi on tärkeää olla tarkkana siitä, miten puolueet puhuvat resursseista – ja miten ne ovat niistä eduskunnassa päättäneet. On helppo sanoa, että palveluita parannetaan, mutta jos niihin ei olla valmiita laittamaan resursseja, niin ei ole millä parantaa.

Resurssien lisäys on kuitenkin välttämätöntä. Koronapandemia on paljastanut, kuinka äärimmilleen tehostettu terveydenhuoltojärjestelmä on tehnyt siitä kriisinkestämättömän. Samalla työvoimapula on todellinen uhka, sillä ilman tekijöitä ei ole palveluita. Alan viesti on selvä: työolojen – ja etenkin palkkauksen – on parannuttava, jotta koulutetut ammattilaiset pysyvät alalla.

Tämän vuoksi myös eduskuntavaalien on oltava sote-vaalit. Raha on valtaa – ja raha on se, mitä hyvinvointipalvelut tarvitsevat, ja jonka eduskunta jakaa.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja