Antti Yrjönen

Kirjallinen kysymys Tuusulan Ruotsinkylästä, jossa Metsähallitus on hakannut luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista metsää.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikosken mielestä nyt on korkea aika suojella yhä harvinaisemmiksi käyvät Etelä-Suomen vanhat metsät.

Lohikoski jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tuusulan Ruotsinkylän tilanteesta. Ruotsinkylässä Metsähallitus on hakannut luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista metsää, jota on Etelä-Suomessa jäljellä enää häviävän vähän.

Lohikosken mielestä on järjenvastaista, että valtio samanaikaisesti ostaa yksityisiltä metsänomistajilta vanhaa metsää suojeltavaksi ja samalla hakkaa omia vanhoja metsiään. Hän kysyy hallitukselta, kuinka varmistetaan, ettei valtio hakkaa omaa arvokasta vanhaa metsäänsä metsätyyppien määrittelyyn liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

– Pääkaupunkiseudun lähipiirissä ja yleisemmin Etelä-Suomessa on erittäin vähän vanhaa metsää, joten yksittäisten kohteiden luontoarvot korostuvat. Viimeisistä vanhoista metsistä on nyt pidettävä tiukasti kiinni, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mielestä suojeltavalle luonnonmetsälle tarvitaan nyt nopeasti nykyistä selkeämmät kriteerit, ja jäljellä olevat luonnontilaiset metsät on viipymättä suojeltava.

– Luontokadon pysäyttäminen alkaa meidän omalta etupihaltamme. Tutkimusten mukaan yli 100 lajia on jo hävinnyt metsistämme. Uhanalaisten lajien elinympäristöjen tuhoamiselle on saatava stoppi, Lohikoski vaatii.