Lehtikuva/Markku Ulander

Moniammatillisuudella on erityisesti terveydenhuollossa pitkät perinteet. Kainuussa on kuljettu pitkä taival maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, jonka aikana on onnistuttu purkamaan kiitettävällä tavalla erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä raja-aitaa. Moniammatillisen toiminnan mahdollisuuksia varjostavat kuitenkin edelleen erilaiset valtarakenteet ja käsitykset moniammatillisesta työstä, ja erilaisia raja-aitoja on sosiaali- ja terveydenhuollossa edelleen olemassa runsaasti.

Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisen palveluintegraation avulla asiakkaan on määrä saada tarpeitaan vastaavat palvelunsa oikea-aikaisesti ja saumattomasti. Tämä vaatii hyvin yhteen toimivaa palvelurakennetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa arvioinnissa, koskien Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluja, todetaan integraatiossa ja yhteentoimivuudessa olevan kuitenkin vielä kehittämishaasteita.

Tulevalla hyvinvointialueella moniammatillisuuden vaade korostuu entisestään palvelujen järjestämisessä, muutosprosessien johtamisessa ja päätöksenteossa. Kainuun hyvinvointialueen on pystyttävä nivomaan yhteen ja toimivaksi kokonaisuudeksi niin sosiaalihuollon, terveydenhuollon, palo- ja pelastustoiminnan kuin sote-järjestöjenkin osaaminen. Uudenlainen toiminta- ja palvelukulttuuri edellyttävät muutosta organisaatiokeskeisestä ajattelusta enemmän asiakaskeskeiseen ajatteluun.

Vääjäämättä tämä tarkoittaa muutosta totuttuun tapaan järjestää sekä tuottaa palveluita. Siihen ei pysty yksin sosiaali- tai terveydenhuolto, vaan muutos vaatii moniammatillisen otteen myös kokonaisuuden johtamisessa. Tällöin toimintaa alleviivaa monimuotoinen vuorovaikutusprosessi, jossa korostuu tiedon jakaminen ja yhdessä työskentely, eri näkökulmien ja erilaisuuden huomioon ottaminen ja arvostaminen.

Valitettavan usein hallintorakenne määrittää myös palvelurakenteen, vaikka asiakkaiden palvelutarpeet eivät useinkaan ole linjaorganisaation mukaisia. Päinvastoin, palvelutarpeet ovat väestön ikääntyessä yhä moninaisempia, joihin vastaaminen vaatii enenevästi yhteistyötä yli erilaisten organisaatio- ja sektorirajojen sekä hierarkiaportaiden.

ILMOITUS

Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomioita uuden hyvinvointialueen johtamisjärjestelmään. Jos organisaatio siiloutetaan sekä virkamiesten että luottamushenkilöorganisaation osalta, jää tarvittava integraatio johtamisen tasolla toteutumatta ja moniammatillisuuden tarjoamat hyödyt saavuttamatta, niin johtamisen kuin palveluidenkin tasolla. Siihen meillä ei Kainuussa ole varaa.

Miikka Kortelainen
aluevaaliehdokas (vas.)
vapaaehtoistyön koordinaattori, sairaanhoitaja

Hanne Vasankari
aluevaaliehdokas (vas., sit.)
kätilö-sairaanhoitaja (YAMK), TtM-opiskelija