Lehtikuva/Armend Nimani

Bitcoin ja ether kuluttavat vuodessa sähköä kaksi kertaa niin paljon kuin esimerkiksi Ruotsin valtio.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, miten kryptovaluuttojen ilmastovaikutuksia voitaisiin hillitä EU:ssa ja globaalisti sääntelyllä.

– Kryptovaluuttoja louhitaan tällä hetkellä kestämättömästi ja energiatehottomasti. Energiaa pitää säästää eikä tuhlata tässä ilmastokriisin ajassa, ja uusien teknologioiden käyttöä pitää voida säännellä niin, etteivät ilmastotavoitteet vaarannu, Myllykoski sanoo.

Kryptovaluuttojen louhimisen ilmastovaikutukset ovat globaalisti huomattavat, koska usein niitä louhitaan fossiilisella energialla tuotetulla sähköllä. Esimerkiksi Kosovo on vastikään kieltänyt kryptovaluuttojen louhimisen energiankulutukseen vedoten.

– On kuitenkin myös kotimaisia esimerkkejä siitä, miten kryptovaluuttojen taustalla olevaa lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää datan prosessoinnissa energiatehokkaasti ja mahdollisimman pitkälti uusiutuvaa energiaa käyttäen.

– Esimerkiksi Googlen Haminan palvelinkeskuksen toimintatavoista voisi ottaa mallia tältä osin.

Myllykosken mukaan kaksi suurinta kryptovaluuttaa, bitcoin ja ether, kuluttavat vuodessa sähköä kaksi kertaa niin paljon kuin esimerkiksi Ruotsin valtio. Louhinta tuottaa valtavia määriä hiilidioksidia, koska sitä tehdään yleisesti maissa, joissa energian hinta on alhainen ja sähköä tuotetaan suurissa määrin fossiilisilla polttoaineilla. Paikoin vanhojen voimalaitosten toimintaa on päätetty jatkaa louhinnan vuoksi, kun bitcoinin arvo on noussut.