Ronit Bhattacharjee/CC BY-NC-ND 2.0

Jangtse on 6 300 kilometriä pitkänä Kiinan pisin joki ja yli 700 haarajokineen myös maan laajin jokialue. Lisäksi se on Kiinan ainoa joki, jota varten on laadittu laki. Viime keväänä voimaan tullut Jangtsejoen suojelulaki on tärkeä virstanpylväs kiinalaisessa lainsäädännössä.

Jangtsen valuma-alue on 1,8 miljoonaa neliökilometriä eli osapuilleen viidennes Kiinan pinta-alasta, ja siellä asuu yli 40 prosenttia maan väestöstä. Joki ja sen suojelu koskettaa siis valtavaa ihmisjoukkoa. Lain tarkoitus on paitsi vahvistaa joen suojelua, myös edistää sen vesiresurssien tehokasta käyttöä.

Jangtsella on Keltaisen joen rinnalla kunniapaikka kiinalaisten jokien joukossa. Se on kiinalaisen sivilisaation synnyinseutu ja sillä on valtava taloudellinen merkitys. Jokialueen mineraalivarannot ovat mittavat, se tarjoaa juomaveden yli 400 miljoonalle ihmiselle ja sen vesivoimalat kattavat 73 prosenttia Kiinan koko vesivoimakapasiteetista. Lisäksi se on luonnoltaan monimuotoinen: joessa elää yli 400 kalalajia.

Jangtsen talousalueen kehitys on johtanut rankkaan saastumiseen, ylikalastukseen, luvattomiin hiekkakaivauksiin ja patoihin sekä terveyshaittoihin. Joen suojelulain pitäisi korjata tilannetta, mutta lain käytännön toteutuksen tiellä on monia esteitä. Vähäisin niistä ei ole se, että jokialueen saastuttavat tehtaat tuovat merkittävän panoksen paikalliseen talouteen. Paikallisviranomaiset eivät välttämättä innostu rahahanojen pienemmälle vääntämisestä.

Englanninkielinen versio