Liisa Valonen

”Lähtökohta on, että työehdoista sovitaan jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa ja myös silloin, kun työehdoista neuvotellaan työpaikkatasolla paikallisesti sopien.”

Maanantaina koolla olleen STTK:n hallituksen mielestä työmarkkinakierros on edennyt odotetusti. Sopimuksia syntyy tasaiseen tahtiin. Toisaalta työtaisteluilta ja niiden uhilta ei täysin ole vältytty.

Myös julkisen sektorin neuvottelut ovat alkaneet. Kevään edetessä on aika arvioida kokonaisuutta.

Työnantajien tavoitteen toimihenkilökeskusliitto arvostelee olleen jo pidempään pala palalta rikkoa suomalaista neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää ja viedä työehdoista sopiminen lopulta yksittäisen työntekijän ja työnantajan väliseksi. Tämä ilman ammattiliiton ja luottamushenkilöiden työntekijälle luomaa tukea.

STTK:n hallitus tyrmää tämän tavoitteen täysin.

– STTK:n lähtökohta on, että työehdoista sovitaan jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa ja myös silloin, kun työehdoista neuvotellaan työpaikkatasolla paikallisesti sopien, puheenjohtaja Antti Palola linjaa.

ILMOITUS

Työelämän eriarvoistuminen, yhteiskunnan polarisaatio, työn murros ja viimeksi globaali pandemia ovat osoittaneet, että perusasetelma ei ole työelämän isossa kuvassa muuttunut miksikään: työnantajalla on direktio-oikeus ja työntekijä on aina työelämän heikompi osapuoli.

– Neuvottelutilanteissa ja etenkin työelämän myrskyissä ilman ammattiliittoa yksittäinen työntekijä on tuuliajolla. Liitto on työntekijän turvasatama, Palola korostaa.

STTK:n hallitus toivoo, että työnantajat mieltävät ammattiliiton yhteistyökumppaniksi, eivät vastustajaksi, saati viholliseksi.

– Ammattiliitto on luottamuksen, osallisuuden, osallistumisen ja hyvän työkulttuurin perusta. Työntekijälle ammattiliiton jäsenyys luo turvaa, myönteisen asenteen työhön ja aktiiviseen työntekijyyteen.