Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kotikuntaani Hankasalmelle pääomasijoitusyhtiö Attendon on sallittu rakentaa tilat terveyskeskukselle ja vanhusten hoitolaitokselle. Tuttavani on asukkaana Attendon tehostetussa palveluasunnossa 5 000 euron kuukausihintaan. Kunta osallistuu maksusitoumuksellaan hoitoon 3 000 eurolla kuukaudessa. Kunnalla on myös kaksi omaa vanhusten palvelutaloa, joissa tehostetun palveluasumisen kustannus kunnalle on noin 3 200 euroa kuukaudessa.

Kumpi on asukkaalle edullisempi ja mieluisampi vaihtoehto? Ja kumpi on kunnalle edullisempi?

Vanhustenhuollossa sijoitetun pääoman tuotto on lähes 10 prosenttia. Vuonna 2019 tehostetun yksityisen palveluasumisen kustannuksista asukas maksoi 27 prosenttia, kunta 69 prosenttia ja valtio 4 prosenttia. Jos ja kun aluevaltuusto voi jatkossakin ostaa palveluja yksityisiltä pääomasijoitusyhtiöiltä, se osallistuu yhtiöiden kyltymättömään voitontavoitteluun.

Lastensuojelun markkinat ovat Suomessa noin miljardi euroa vuodessa ja sijoitetun pääoman tuotto parhaimmillaan 15 prosenttia. Yksityiset palveluntuottajat tekevät 70 prosenttia lastensuojelun kokonaistyöstä. Lapsen huostaanotto maksaa yhteiskunnalle noin 100 000 euroa vuodessa. Tuolla rahasummalla voitaisiin palkata kaksi perhetyöntekijää tekemään ennaltaehkäisevää työtä.

On havaittu, että osalle kiireellisesti sijoitetusta lapsista olisi kunnollisista mielenterveyspalveluista ollut enemmän apua. Niitä ei kuitenkaan ole ollut saatavilla. Aluevaltuustojen tulee kiinnittää huomiota ennaltaehkäisyyn ja palvelujen riittävyyteen. Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin edistämisen tulee olla aluevaltuustojen ykkösprioriteetteja.

Myös ulosotot on useilla paikkakunnilla annettu pääomasijoittajien hoitoon. Näin maksut moninkertaistuvat perinnän myötä.

Hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi jatkossakin tuottaa pääsääntöisesti julkisesti. Järjestöjen ja paikallisten yksityisyritysten toimintaedellytykset täydentävinä sote-palveluiden tuottajina on turvattava. Hyvinvointialueiden tulee riittävästi kuulla ja osallistaa sekä asukkaita että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Jatkossakin sote-palvelut tulee tuottaa lähellä ihmistä.

Ritva Pyykkönen
Hankasalmi