Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Li Andersson: Erityisavustuksella vastataan eriarvoistumiskehitykseen muun muassa mahdollistamalla päiväkotien ja koulujen arkeen kipeästi tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Avustusta on haettavissa vuosille 2022–2023 yhteensä 90,4 miljoonaa euroa, josta enintään 62,4 miljoonaa euroa esi- ja perusopetukseen ja enintään 28 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen.

– Oppilaiden väliset osaamiserot ovat Suomessa kasvussa, ja kotitaustan vaikutus osaamiseen on vahvistunut. Edelleen jatkuva korona-aika on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Erityisavustuksella vastataan eriarvoistumiskehitykseen muun muassa mahdollistamalla päiväkotien ja koulujen arkeen kipeästi tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen, opetusministeri Li Andersson kertoo ministeriön tiedotteessa.

Tasa-arvoavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen tai lapsiryhmien kokojen pienentämiseen.