Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suomessa on vuonna 2015 turvapaikkaa hakeneiden perintönä 3 000 ihmistä ilman oleskelulupaa. Kaikkiaan turvapaikkaa hakeneita oli silloin noin 32 000.

Näistä 3 000:sta niin sanotusta paperittomasta tulee alkuvuoden suuri poliittinen kiistakysymys hallitusta jakavien työllisyys-, ilmasto- ja budjettitoimien lisäksi. Painetta pannuun ovat koko loppusyksyn laittaneet perussuomalaiset, koska sisäministeriö selvittää parhaillaan sitä, mitä tilanteelle pitäisi tehdä varjoyhteiskunnan syntymisen ehkäisemiseksi.

Hyvän esimerkin antoi Irlannin hallitus. Se päätti tarjota mahdollisuuden oleskeluluvan saamiseen kaikille maassa useita vuosia olleille paperittomille ihmisille.

Näin pitäisi meilläkin tehdä. Inhimillisistä syistä, mutta koska se ei nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä kelpaa perusteluksi, näin pitäisi tehdä yleisen turvallisuuden vuoksi. Moni ei voi palata siksi, että lähtömaa ei ota heitä vastaan tai koska kokee olevansa kuolemanvaarassa. Paperittomuus altistaa ihmiskaupalle ja rikollisuudelle – varjoyhteiskunnalle.

Tämäkin asia jakaa hallitusta. Sisäministeriö ei ole tehnyt mitään esitystä, mutta keskusta on ennalta torjunut täällä olevien paperittomien aseman laillistamisen. Joko periaatteellisista syistä tai sitten persujen pelossa.

ILMOITUS

Tiukkaa linjaa vetää myös kokoomus.

Perussuomalaiset ovat tietysti omassa äärinurkassaan tässäkin asiassa. Hallituksessa ollessaan puolue loi itse ongelman, jonka ratkaisemista vastaan se nyt taistelee. Juha Sipilän hallitus muutti turvapaikkalakeja. Aiemmin kansainvälisen suojelun tarpeessa olleet menettivät asemansa.

Näppärää perussuomalaisten kannalta, mutta he ovat ainakin johdonmukaisia vastustaessaan kaikkea. Ja varjoyhteiskunnan syntyminen lisäisi lieveilmiöitä, joista perussuomalaiset saavat lisää vastustettavaa ja esimerkkejä ”Ruotsin tiestä”.

Juuri niiden estämiseksi vastuulliset puolueet hakevat ratkaisuja.

Kokoomuksen ja keskustan nuiva linja sen sijaan on kuin hölmöläisten peiton jatkamista. Yksissä keskusteluissa molemmat puolueet puhuvat työperäisen maahanmuuton puolesta. Toisissa ne haluavat heittää täällä jo valmiina olevia kieltä ja suomalaisia tapoja oppineita potentiaalisia työntekijöitä ulos maasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto julkaisi joulun alla hyvän katsauksen nykyiseen paperittomien ongelmaan ja sen ratkaisuihin:

”Voimassa olevan hallitusohjelman tavoitteella, paperittomuuden ehkäisemisellä ja torjumisella, on toteutuessaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin paperittomille ihmisille itselleen kuin koko yhteiskunnalle. Taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ovat mittavat, kun ihmisellä on ulkopuolella olemisen sijasta mahdollisuus tulla osaksi yhteiskuntaa, oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Se, että ratkaisua ei haeta, altistaa vuorostaan niin lapsia kuin aikuisia hyväksikäytölle, ja pahimmillaan esimerkiksi ihmiskaupalle.”

Siitä vaan lukemaan, keskusta. Vasemmistoliitossa ja vihreissä tämä tiedetään muutenkin. SDP:n kanta on epämääräinen tässäkin asiassa.

Politiikan toimittaja