All Over Press/Alamy/Jeffrey Gilbert

Asuntoasiat esille EU:ssa

EU:lla ei ole toistaiseksi toimivaltaa asumisessa, mutta useat EU-toimielimet ovat käynnistäneet työtä asunnottomuuden torjumiseksi:

Euroopan parlamentti antoi tammikuussa 2021 kohtuuhintaista ja kunnollista asumista koskevan päätöslauselman, esittelijänä MEP Kim van Sparrentak (Vihreät, Alankomaat).

Portugalin puheenjohtajakaudella toukokuussa 2021 Porton huippukokouksessa allekirjoitettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelma velvoittaa pienentämään köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrää vähintään 15 miljoonalla 2030 mennessä.

Euroopan komissio käynnisti yhdessä puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa kesäkuussa 2021 asunnottomuutta torjuvan EU-foorumin.

Euroopan Alueiden komitea linjasi joulukuussa 2021 kantansa asunnottomuuden poistamiseen, esittelijänä Mikko Aaltonen, joka toimii myös EU-foorumin ohjausryhmässä.

Ranska järjestää EU-puheenjohtajana maaliskuussa 2022 ministeritason konferenssin asuntoasioissa.

Lokakuussa 2022 asunnottomuuden torjunnan paikallistason toimia käsitellään Euroopan kuntien ja alueiden viikolla.

EU:ssa on ylitarjontaa tehtävistä, joihin unionin tulisi pikaisesti puuttua. Asunnottomuus ja kurjat asumisolot sekä kasvavat asumiskulut koettelevat yhä useampia ihmisiä EU-maissa. Unioniin kohdistuu kasvava paine myös asuntoasioissa.

Asunnottomuus on ehkä äärimmäisin köyhyyden ja syrjäytymisen ilmentymä, mutta myös monet muut asumisongelmat koettelevat eurooppalaisia. EU-maissa on lähes 223 miljoonaa kotitaloutta ja niistä joka kymmenes (10,4 %) kärsii liian suurista asumismenoista. Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on vähentynyt etenkin kasvavissa kaupungeissa sekä suurkaupunkialueilla. Tyystin vailla asuntoa eli kadulla tai hätämajoituksessa on joka yö 700 000 eurooppalaista eli enemmän kuin Helsingissä on asukkaita.

Asunnottomien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Asunnottomia on EU:ssa nykyisin jopa 70 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Nämä tiedot asunnottomuuden ja asunto-ongelmien hälyttävästä kasvusta käyvät ilmi lausunnosta, jonka Tampereen kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (vas.) on laatinut Euroopan Alueiden komitealle (AK).

Ranska: ministerit koolle

Aaltosen lausunto hyväksyttiin lähes yksimielisesti AK:n täysistunnossa joulukuun alussa. Asunnottomuuden torjunta on nousemassa aiempaa tärkeämmäksi tehtäväksi EU:ssa.

Monet EU-toimielimet ovat jo ottaneet asumisen kärjistyvät ongelmat entistä vakavammin. Tammikuussa 2021 Euroopan parlamentti otti kantaa kohtuuhintaisen ja kunnollisen asumisen puolesta ja vaati taas asunnottomuuden poistamista. Myös Portugali oli EU:n puheenjohtajamaana aktiivinen asumisasioissa.

Portugalin johdolla kaikki EU-jäsenmaat sitoutettiin toukokuussa 2021 Porton huippukokouksessa vahvistamaan Euroopan sosiaalista pilaria, jolle hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Se velvoittaa EU-maat vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrää. Lisäksi Portugali perusti yhdessä Euroopan komission kanssa asunnottomuutta torjuvan foorumin. Aaltonen toimi foorumissa Euroopan kuntien ja alueiden edustajana.

Ranska aikoo alkuvuoden 2022 EU-puheenjohtajana jatkaa aktiivista asuntopoliittista linjaa EU:ssa. Ranska on jo ilmoittanut, että se järjestää kaudellaan asunnottomuutta käsittelevän konferenssin ministeritasolla.

Aaltonen: kiireinen tehtävä

Mikko Aaltonen kertoo, että asunnottomuutta koskevan lausunnon valmistelu alkoi Alueiden komiteassa kiireellä. Hänet nimettiin valmistelijaksi kesäkuun lopulla.

– Ongelmia lausunnon valmistelussa aiheuttivat lomakausien erot. Suomessa viranhaltijat ja asiantuntijat jäivät lomille juhannuksesta ja palasivat elokuun alussa. Brysselissä lomakausi on elokuussa.

Joustoa kuitenkin löytyi ja kaikki valmistelukokoukset hoidettiin etäyhteyksin. Keskeiseksi asiantuntijakseen Aaltonen sai Y-säätiön toimitusjohtajan Juha Kaakisen.

Euroopan parlamentin tapaan AK:ssa kukin valmistelija vastaa itsenäisesti työstään. Tukea Aaltonen sai asiantuntijaltaan, Tampereen EU-toimistolta, omalta PES-sosialistiryhmältä ja AK:n sihteeristöltä.

”Komissaari samaa mieltä”

– Hyvällä porukalla lausunto saatiin kokoon hieman etuajassa ja kaikki olivat tyytyväisiä prosessiin ja lopputulokseen, Aaltonen kertoo. Kyseessä oli hänelle ensimmäinen vaativa tehtävä lausunnon valmistelijana.

Täysistunnossa joulukuun alussa Aaltosen lausunnon käsittely sujui suunnitellusti. Ennen päätöskäsittelyä käytiin keskustelu, jossa oli mukana myös työllisyys- ja sosiaaliasioiden komissaari Nicolas Schmit.

– Komissaari on hyvin perehtynyt aiheeseen ja oli kanssani kaikesta samaa mieltä, Aaltonen sanoo.

Asunnottomuus on kasvussa, se on noussut Euroopan pahimpien sosiaalisten ongelmien joukkoon. Seuraavaksi olennaisinta on, kuinka tehokkaasti komissio ryhtyy tositoimiin ja kuinka asunnottomuutta torjuvan foorumin työ saadaan käyntiin.

– Asunnottomuuden poistaminen on ihmisoikeuskysymys, Aaltonen korostaa. Myönteistä kuitenkin on, että asunnottomuuteen on ratkaisuja, jos niitä halutaan hakea. Eräs hyväksi havaittu malli on Suomessa sovellettu ’Asunto ensin’-periaate, joka sai tukea myös Euroopan Alueiden komitealta.

Asuntoasiat esille EU:ssa

EU:lla ei ole toistaiseksi toimivaltaa asumisessa, mutta useat EU-toimielimet ovat käynnistäneet työtä asunnottomuuden torjumiseksi:

Euroopan parlamentti antoi tammikuussa 2021 kohtuuhintaista ja kunnollista asumista koskevan päätöslauselman, esittelijänä MEP Kim van Sparrentak (Vihreät, Alankomaat).

Portugalin puheenjohtajakaudella toukokuussa 2021 Porton huippukokouksessa allekirjoitettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelma velvoittaa pienentämään köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrää vähintään 15 miljoonalla 2030 mennessä.

Euroopan komissio käynnisti yhdessä puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa kesäkuussa 2021 asunnottomuutta torjuvan EU-foorumin.

Euroopan Alueiden komitea linjasi joulukuussa 2021 kantansa asunnottomuuden poistamiseen, esittelijänä Mikko Aaltonen, joka toimii myös EU-foorumin ohjausryhmässä.

Ranska järjestää EU-puheenjohtajana maaliskuussa 2022 ministeritason konferenssin asuntoasioissa.

Lokakuussa 2022 asunnottomuuden torjunnan paikallistason toimia käsitellään Euroopan kuntien ja alueiden viikolla.