Laki on selkeä: Lakkoilu ei oikeuta syrjintään.

Metsäyhtiö Keitele Groupin tytäryhtiö Keitele Wood Products Oy syrji työtaisteluun osallistuneita työntekijöitä maksamalla näille pienempää tuotantopalkkiota kuin muille työntekijöille. Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi tuomion asiasta perjantaina. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Keitele Groupin ja sen 22 työntekijän välinen riita liittyi Teollisuusliiton valtakunnalliseen lakkoon viime vuonna 27.1.– 23.2. Työtaistelu koski mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Kävi kalliiksi

”Työntekijöiden erilainen kohtelu ammattiyhdistystoiminnan perusteella on syrjintää”.

Työntekijöiden syrjintä maksaa Keitele Groupille yli 50 000 euroa. Oikeudenkäyntikulujen osuus summasta on runsas 17 000 euroa. Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä yhtiön pitää maksaa 22 työntekijälleen yhteensä 33 000 euroa. Lisäksi yhtiö joutuu takautuvasti maksamaan työtaisteluun osallistuneille työntekijöille maksamatta jääneen osan tuotantopalkkiosta.

Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio on päätökseen tyytyväinen.

– Työnantaja ei voi kohdella työntekijöitään eri tavalla vain siksi, että osa näistä kuuluu ammattiliittoon ja osa ei. Ammatillinen järjestäytyminen on Suomessa perusoikeus, jota suojaa perustuslain ohella myös vahva kansainvälinen sääntely, Tapio sanoo.

ILMOITUS

Pienempi tuotantopalkkio

Verkkosivuillaan Keitele Wood Prodjucts etsii uusia työntekijöitä.

– Kiinnostaako sinua työ mukavassa porukassa vakavaraisen perheyhtiön palveluksessa?, yhtiö kysyy.

Keitele kertoo lisäksi olevansa reilu ja vakaa työnantaja, joka arvostaa arvostamme työntekijöitään.

Keitele Group oli kuitenkin maksanut lakon ajalta pienempää tuotantopalkkiota lakkoon osallistuneille työntekijöille kuin niille, jotka eivät osallistuneet lakkoon.

Teollisuusliitosta todetaan syrjinnän näkyneen tuolloin erityisesti siinä, että Keitele Groupissa tuotantopalkkio on aina aiemmin määritelty toteutuneen tuotannon mukaan, eikä siihen ole vaikuttanut yksittäisen työntekijän työpainos.

Lainsäädäntö on selkeä

Teollisuusliitto muistuttaa siitä, että työsopimuslaki kieltää työnantajaa asettamasta työntekijöitä eri asemaan ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Lisäksi työsopimuslain mukaan työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijöille siten aiheuttamansa vahinko.

– Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnan perusteella, liitto painottaa tiedotteessaan.

– Työntekijöiden erilainen kohtelu ammattiyhdistystoiminnan perusteella on syrjintää, eikä työntekijöitä saa oikeudettomasti asettaa eri asemaan sen enempää järjestäytymisen kuin järjestäytymättömyydenkään perusteella.

Teollisuusliitto on lisäksi asettanut Keitele Groupin joulukuun alussa toistaiseksi voimassa olevaan saartoon ja ylityökieltoon yrityskohtaisen työehtosopimusneuvottelun vauhdittamiseksi.