IPS/Alebert Oppong-Ansah

USA tuottaa eniten muoviroskaa valtameriin maailmassa, Yhdysvaltain kansallisten tiedeakatemioiden tuore raportti osoittaa.

Yhdysvallat tuottaa suuren osan maailman kaikkien muovituotteiden perusaineksesta, muovihartsista. Lisäksi maahan tuodaan ja sieltä viedään vuosittain miljardien dollarien arvosta muovituotteita.

Kiinaa syytetään usein globaalin saastetaakan kasvusta, mutta henkeä kohden laskettuna Yhdysvallat tuottaa huomattavasti enemmän muovijätettä. Kun otetaan huomioon USA:sta muihin maihin käsittelyä varten rahdattu ja siellä ympäristöön päästetty jäte, Yhdysvallat on globaalisti suurin muovisaasteen lähde.

Yhdysvaltain sisäiset kierrätysjärjestelmät eivät myöskään kykene käsittelemään muovijätettä sen monimuotoisuuden, monimutkaisuuden ja suuren määrän vuoksi. Niinpä kierrätykseen päätyy vain murto-osa yhdysvaltalaisten kotitalouksien muoviroskasta.

Englanninkielinen versio