Vanha toimipaikkakohtainen luottamusmiesjärjestelmä korvataan 1+4-mallilla, jossa pääluottamusmiehen lisäksi valitaan neljä alueluottamusmiestä.

HalpaHalli-ketjun luottamusmiesjärjestelmää koskevaan kiistaan on löydetty ratkaisu Kaupan liiton ja PAMin välisissä neuvotteluissa. Ratkaisuhalua vaikeaan tilanteeseen löytyi molemmilta osapuolilta.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne pitää neuvottelutulosta hyvänä.

– Uudessa mallissa taataan luottamusmiehille hyvät toimintaedellytykset.

Vanha toimipaikkakohtainen luottamusmiesjärjestelmä korvataan 1+4-mallilla, jossa pääluottamusmiehen lisäksi valitaan neljä alueluottamusmiestä.

– Luottamusmiestehtäviin käytettävissä oleva kokonaisaika säilyy uudessa mallissa ennallaan. Järjestelmällä pyritään takaamaan se, että luottamusmiesten kontaktit työntekijöihin säilyvät tiiviinä.

ILMOITUS

Uusi malli varmistaa luottamusmiesten kontaktit työntekijöihin

Uudessa 1+4-mallissa pääluottamusmiehen tehtävä on kokopäiväinen ja alueluottamusmiesten toimintaan on varattu 15 tuntia viikossa.

Luottamusmiestehtäviin käytettävissä oleva kokonaisaika säilyy uudessa mallissa ennallaan. Luottamusmiehet voivat esimerkiksi vierailla työpaikoilla tarpeen mukaan. Järjestelmällä pyritään takaamaan se, että luottamusmiesten kontaktit työntekijöihin säilyvät tiiviinä, kerrotaan PAMista.

HalpaHallien luottamusmiesjärjestelmää koskevassa sopimuksessa nykyisille luottamusmiehille taataan myös poikkeuksellinen 24 kuukauden jälkisuoja työnantajan puolelta.

– Työnantajapuoli sai haluamansa pääluottamusmiehen, mutta samalla työntekijäpuolelle taattiin alueluottamusmiehet. Pidän tätä erittäin hyvänä ratkaisuna. Loppuneuvottelut käytiin positiivisessa hengessä ja katsonkin luottavaisin mielin tulevaan, summaa HalpaHallien logistiikkakeskuksen pääluottamusmies Arja Vakkuri.