Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat vaativat kannanotossaan, että nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen saavutettavuus ja laatu on turvattava sote-uudistuksen ja aluevaalien myötä.

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat vaativat yhteisessä kannanotossaan, että kaikenlaisista taustoista ja elämäntilanteista olevien lasten, opiskelijoiden ja esimerkiksi työttöminä olevien nuorten pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin turvataan.

Koronapandemiakriisi on ollut erityisen raskas nuorten ja opiskelijoiden mielenterveydelle. Tällä hetkellä moni nuori joutuu odottamaan palveluita aivan liian kauan tai pahimmillaan jäämään ilman tarvitsemaansa apua.

–Mielenterveyspalvelut eivät saa jäädä vain hyväosaisten käytettäviksi, järjestöjen yhteisessä kannanotossa sanotaan.

Mielenterveyspalvelut eivät saa jäädä vain hyväosaisten käytettäviksi.

Järjestöt vaativat terapiatakuuta, palveluiden esteettömyyttä ja riittäviä resursseja

Vasemmistonuorten ja vasemmisto-opiskelijoiden kannanotossa on kuusi vaatimusta nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kohentamiseksi.

Kannanotossa vaaditaan muun muassa terapiatakuun käyttöönottoa.

ILMOITUS

–Hoidon tarve on arvioitava välittömästi apua haettaessa, ja psykososiaalinen hoito ja tuki aloitettava kuukauden sisällä, vasemmistonuoret ja vasemmisto-opiskelijat paaluttavat.

–Lisätään keskitason mielenterveyspalveluja, kuten lyhytterapiajaksoja, joihin voi hakeutua matalalla kynnyksellä.

Kannanotossa vaaditaan myös, että kouluille ja oppilaitoksille osoitetaan tarvittavia resursseja mielenterveyden ammattilaisten kiinnittämiseksi osaksi kouluyhteisöjä.

–Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus lähipalveluihin, joita tarvittaessa täydennetään etänä toteutetuilla palveluilla, järjestöistä sanotaan.

Vasemmistonuorten ja vasemmisto-opiskelijoiden mielestä maksukyvyttömyys ei saa olla este hoitoon pääsylle. Esimerkiksi kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudet on järjestöjen mukaan poistettava, etenkin nuorten ja opiskelijoiden osalta.

Järjestöjen kannanotto muistuttaa myös, että mielenterveyspalveluiden on oltava esteettömiä. Järjestöjen mukaan mielenterveyspalveluiden saavutettavuus on varmistettava, ja tukea on tarjottava myös vammaisille lapsille tai nuorille.

–Vammaisuus ei saa olla este palveluiden piiriin pääsemiselle, kannanotossa todetaan.

Investointi kestävään tulevaisuuteen

Vasemmistonuoretn ja vasemmisto-opiskelijoiden mukaan Suomeen tarvitaan nykyistä nopeampia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, sillä niin mahdollistetaan hoitoon hakeutuminen jo ennen tilanteen muuttumista vakavammaksi.

Järjestöt lisäävät, että samalla on tärkeää tehdä ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Kannanoton mukaan mielenterveyden ammattilaisia on jalkautettava niin kouluihin, oppilaitoksiin, nuorisopalveluihin kuin muihin yhteiskunnan järjestämiin palveluihin, esimerkiksi vahvistamalla oppilashuollon henkilöstöä kouluissa.

–Satsaaminen nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin on investointi kestävään tulevaisuuteen, järjestöistä sanotaan.