Annina Mannila

Erityisen tärkeänä Minna Minkkinen kertoo kolumnissaan pitävänsä juuri hyvinvointialueiden ensimmäistä valtuustokautta ja valtuustotyön ensi metrejä, jolloin pitkälti päätetään toimintatavoista, jotka luovat toimintakulttuuria.

Hyvinvointialueen vaalit käydään 23.1.2022. Niissä valitaan hyvinvointialueen valtuuston päättäjät. Nämä päättäjät päättävät sosiaali-ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä. He päättävät, miten ja kuka tuottaa sote- ja palo- ja pelastustoimen palvelut. Lainsäädäntö antaa reunat, mutta valtuustoilla on paljon päätösvaltaa meidän kaikkien tarvitsemista palveluista. Uusilla valtuustoilla on edessä työ paitsi palveluiden järjestämisen suhteen, mutta myös politiikan suhteen.

Erityisen tärkeänä pidän ensimmäistä valtuustokautta ja valtuustotyön ensi metrejä, jolloin pitkälti päätetään toimintatavoista, jotka luovat toimintakulttuuria. Helpompaa on rakentaa hyvä alusta alkaen kuin lähteä korjaamaan sotkuja

Siksi on erittäin tärkeää, että mukana päätöksenteossa on ihmisiä, jotka haluavat edistää palveluiden käyttäjien osallisuutta ja jotka haluavat avointa ja kaikki mukaan ottavaa päätöksentekoa. Tarvitaan päättäjiä, jotka laittavat etusijalle ihmisten hyvinvoinnin, ei hoivabisneksen etuja.

Uuden hyvinvointialueen tehtävä on ratkaista koronan aiheuttama sosiaalinen ja terveyden hyvinvointivelka samalla kun sote-alan henkilökunta väsyy, eläköityy ja vaihtaa töitä. Yhdistelmä vaatii päättäjiltä paljon näkemyksellisyyttä ja istumalihaksia.

Tämän tiedon valossa pidän surkeana, miten vähän näistä vaaleista keskustellaan mediassa. Eikä valtionhallinnon taholta ole näköpiirissä mitään yleistä tiedotuskampanjaa vaaleista. Kaikki on jätetty puolueiden ja ehdokkaiden harteille. On aivan sietämätöntä, että historialliset vaalit hoidetaan valtion taholta näin heikolla viestinnällä. Samaan aikaan kun vuodesta toiseen esimerkiksi kuntavaalien äänestysprosentti on laskenut laskemistaan, näihin vaaleihin ei osata valtionhallinnossa varautua.

Hirvittää ajatellakin, miten alas äänestysprosentti voi mennä näissä vaaleissa. Demokratia, jossa yhtenä osana ovat vaalit, on meidän kaikkien yhteinen etu ja yhteinen asia. Sen eteen pitää tehdä töitä, myös valtionhallinnossa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja.