Teollisuusliitto on asettanut Keitele Groupin toistaiseksi voimassa olevaan saartoon ja ylityökieltoon yrityskohtaisen työehtosopimusneuvottelun vauhdittamiseksi. Liitto ilmoitti asiasta perjantaina verkkosivuillaan.

Päätöksen perusteluna on Keitele Groupin haluttomuus käynnistää yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut huolimatta liiton toistuvista esityksistä neuvottelujen aloittamiseksi.

Teollisuusliitto on jättänyt Keitele Groupille esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Liitto on lisäksi lähettänyt Rakennusliitolle sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:lle tukipyynnön osallistua Keitele Groupin saartoon.

Tuotteet boikottiin

Teollisuusliitto ilmoittaa toimenpiteiden tavoitteena olevan saada Keitele Group ymmärtämään työehtosopimuksen merkitys, ja saada yrityskohtainen neuvottelu työehtosopimuksesta käynnistettyä.

Liitto korostaa sitä, että sen tehtävänä on järjestää työehtosopimuksen tasoiset työehdot jäsenilleen kaikissa yrityksissä.

ILMOITUS

Keitele Group on järjestäytymätön yritys, joten sen kohdalla työrauhavelvoite ei ole voimassa.

Saarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimi. Siinä muiden yritysten työntekijät kieltäytyvät halutessaan työskentelemästä saarron alaisen yrityksen kanssa. Samoin työntekijöiden halutaan kieltäytyvän hakeutuvan töihin saarrettuun yritykseen. Velvollisuutta kieltäytyä ei ole eli esimerkiksi järjestäytymättömät työntekijät voivat halutessaan siirtyä saartoon julistettuun yritykseen töihin.

Juttua korjattu 16.12. klo 22.14. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti Teollisuusliiton tiedotteeseen nojaten, että ”Saarto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työvoimaviranomaisilla ei ole oikeutta välittää työntekijöitä saarron alaiseen yritykseen, ja sitä, että Teollisuusliitto boikotoi Keitele Groupin tuotteita”. Työvoimaviranomaiset eivät voi kieltäytyä saartoon julistetun yhtiön työpaikkojen julkaisua.