Pertti Snellman

Tavoitteena edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien osallisuutta.

Kansalaisareena ry on palkinnut Vuoden 2021 vapaaehtoisena Ilkhom Khalimzodan Jyväskylästä. Raati huomioi valinnassaan Khalimzodan vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden ja ajankohtaisuuden.

Ilkhom Khalimzoda edistää vapaaehtoistoiminnassaan aktiivisesti kulttuurien välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien osallisuutta.

Hän lähti mukaan vapaaehtoistoimintaan vuonna 2018 tavoitteenaan oppia tuntemaan paremmin suomalaista kulttuuria. Sittemmin hän on perustanut Suomen Kulttuurienvälisen Yhteisön (SKY), jonka tavoitteena on mahdollistaa maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskuntaan ja tuoda yhteen eri taustoista olevia ihmisiä. Yhteisö on kehittänyt esimerkiksi Omenaprojektin, jossa jaetaan omenia niitä tarvitseville ja tuodaan yhteen eri taustoista olevia ihmisiä.

Koronakriisin aikana Khalimzoda kokosi monikielisen 30 vapaaehtoisen joukon avuksi kunnille, jotka tarvitsivat vapaaehtoisia infopuhelimiin.

Khalimzoda ei ajattele vapaaehtoistyötä ilmaisena työnä vaan toimintana, joka antaa monin tavoin takaisin ja tuo paljon iloa.

ILMOITUS

Vuoden vapaaehtoinen -raati korosti Ilkhom Khalimzodan roolia suunnannäyttäjänä ja innovaattorina, sekä nosti esiin hänen toimintansa yhteiskunnallisen merkittävyyden tässä ajassa.

Hankkeet innovoitavissa laajemminkin

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius huomauttaa, että Khalimzodan innovoimat paikalliset ja konkreettiset hankkeet olisivat suoraan konseptoitavissa laajemmin kansallisesti hyödynnettäviksi.

– Khalimzoda on jo muutamassa vuodessa saanut valtavasti hyvää aikaan edistäessään maahanmuuttajaystävällistä ilmapiiriä ja rohkaissut eritaustaisia ihmisiä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Juuri tämä kaikkien yhdenvertainen osallistaminen yhteiskuntamme toimintoihin aivan ruohonjuuritasolla on sitä innostavinta asennemuokkausta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ikääntyvä yhteiskuntamme tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajaystävällistä kulttuuria, kiteyttää Petelius.

Vuoden vapaaehtoinen palkittiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa.