IPS/Shai Venkatraman

Toimivien käymälöiden puute vaivaa puolta ihmiskunnasta, kaksi miljardia ihmistä joutuu juomaan ulosteiden saastuttamaa vettä, ja joka päivä yli 700 alle viisivuotiasta lasta kuolee huonosta hygieniasta johtuvaan ripuliin. Vessojen puuttuminen on vakava ongelma, mutta vakava ongelma on myös köyhien maiden vessojen siivoajien kohtelu.

Kansainvälinen työjärjestö ILO, Maailmanpankki, WHO ja WaterAid ovat julkaisseet yhteisraportin, joka valaisee vessojen siivoajien ja muiden hygieniatyöläisten vaarallisia ja nöyryyttäviä työolosuhteita ympäri maailman.

Käymälöiden siivoajat, jätesäiliöiden ja likakaivojen tyhjentäjät, viemärien puhdistajat sekä pumppausasemien ja vedenkäsittelylaitosten työläiset ovat työssään päivittäin suuressa vaarassa altistua ulosteperäisille bakteereille, myrkyllisille kemikaaleille ja tapaturmille.

”Esimerkiksi jätteiden käsin keräilijät ovat suojattomia koleran, lavantaudin ja hepatiitin kaltaisten vakavien terveysuhkien edessä. Heillä ei myöskään ole mitään suojaa ammoniakin ja hiilimonoksidin kaltaisia myrkyllisiä kaasuja vastaan”, raportissa sanotaan.

Etelä-Aasian maissa jätteiden käsin keräily on yleistä.

– On järkyttävää, että sanitaatiotyöläiset joutuvat työskentelemään oloissa, jotka vaarantavat heidän terveytensä ja henkensä – ja että he lisäksi joutuvat kärsimään stigmasta ja marginalisoinnista. Sen sijaan he ansaitsisivat, että heille annettaisiin asianmukaiset varusteet ja tunnustusta elämää varjelevasta työstään,WaterAidin toimitusjohtaja Tim Wainwright sanoo.

– Ihmiset kuolevat päivittäin sekä huonon hygienian että vaarallisten työolojen vuoksi. Emme voi sallia sen jatkuvan.

Englanninkielinen versio