Lehtikuva/Lari Lievonen

Hätäkeskuspäivystäjistä on jatkuva pula. Palomiehiä tarvitaan tuhat lisää.

Kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas.) on huolissaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan resurssien, ammattitaitoisen henkilöstön ja koulutuspaikkojen riittävyydestä.

Yrttiaho vaatii, että henkilöstön palkkaus, työolot ja saatavuus on turvattava soteuudistuksen kynnyksellä. Hän teki perjantaina hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen. Pelastustoimi kuuluu soteuudistuksen piiriin.

–  Palo- ja pelastustoimen resurssit ja koulutuspaikkojen määrä eivät nykyisellään ole riittävällä tasolla, Yrttiaho toteaa.

”Kilpailukykyisestä palkkauksesta ja työolosuhteista on huolehdittava”.

– Palo- ja pelastuslaitokset eivät tahdo saada rekrytoitua hakijoita avoimiin paikkoihin eikä sijaisia riitä lomakausille. Tämä on ongelma, joka vaikuttaa kaikkien kansalaisten avun saantiin.

Hätäkeskuspäivystäjistä on jatkuva pula

Alan ammattijärjestöt ovat vedonneet kilpailukykyisen palkkauksen ja työolojoen parantamisen sekä koulutuspaikkojen lisäämisen puolesta.

ILMOITUS

Palomiesten ammattiliiton SPAL:n mukaan henkilöstöpulan keskeinen syy on nykyinen koulutus, jossa aloituspaikkoja on liian vähän. Myös hätäkeskusten toimintavarmuutta heikentää noin 40 hätäkeskuspäivystäjän jatkuva vaje. Tarve vuoteen 2030 mennessä olisi SPAL:n mukaan tuhannelle uudelle pelastusalan ammattilaiselle.

– Pelastusalan ammattilaisten riittävistä koulutusmääristä, kilpailukykyisestä palkkauksesta ja työolosuhteista on huolehdittava, Yrttiaho sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että palolaitokset ympäri Suomen kärsivät jatkuvasta osaajapulasta ja joutuvat nojamaan liiaksi niin ikään resurssipulasta kärsivien sopimuspalokuntien ja alan opiskelijoiden työpanokseen

– Kun työssä jaksaminen joutuu koetukselle, johtaa se alan vaihtoon, Yrttiaho arvioi.

– Ei voi olla niin, että pelastusjärjestelmä on jatkuvasti aliresursoitu.

Uudistus tulossa

Sisäministeriö on asettanut uudistamishankkeen, jossa on tarkoitus tarkastella ja uudistaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan valtakunnallista koulutusjärjestelmää ja resurssitarpeita. Uudistamishanke päättyy vuoden 2022 lopussa ja uusi koulutusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuosien 2023 ja 2024 aikana.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta toimeenpantaessa on tärkeää, että hallitus varmistaa pikaisesti riittävät resurssit ja aloituspaikat, jotta henkilöstöpula saadaan korjattu, Yrttiaho muistuttaa.

– Kysynkin hallitukselta, miten se aikoo turvata pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan riittävät resurssit, ammattilaisten kilpailukykyisen palkkauksen ja työolot sekä koulutuspaikat, jotta kansalaisten avun saanti ja yhteiskunnan pelastusturvallisuus varmistetaan.