Jukka Parkkari

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on huolissaan Puolustusvoimien vaikutuksista Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on huolissaan Puolustusvoimien ilmastopäästöistä.

– Ilmastonmuutos on aikamme suurin turvallisuusuhka. Jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035, on myös armeijan hankinnoissa huomioitava ilmastopolitiikka, koska päästöjen vaikutus ilmakehässä on sama riippumatta siitä, miltä alalta ne syntyvät, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

Viisi prosenttia päästöistä

Ilmavoimat tuottaa yli puolet kaikista Puolustusvoimien kasvihuonekaasupäästöistä.

Scientists for Global Responsibility (SGR) -järjestön laskelmien mukaan maailman aseteollisuus ja asevoimat tuottavat viisi prosenttia kaikista maailman ilmastopäästöistä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää huomionarvoisena sitä, että ilmavoimat tuottaa yli puolet kaikista Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Sotilasilmailun kuluttamasta polttoaineesta yli 90 prosenttia käytetään hävittäjäkalustolla annettavaan lentokoulutukseen.

– Tuleva HX-hävittäjähankinta on Suomen historian suurin asekauppa, ja sillä on merkittävä vaikutus Suomen ilmastopäästöihin, puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi sanoo.

ILMOITUS

Polttoaine iso osa kustannuksista

Ilmavoimien Hornet-kalusto on määrä korvata 64 uudella monitoimihävittäjällä,. Päätöstä kaupasta odotetaan lähiviikkoina. HX-hankkeen hinta-arvio on tällä hetkellä kymmenen miljardia euroa ja elinkaarikustannusten arvioidaan voivan olla jopa kaksinkertaiset hankintahintaan nähden.

– Ilmastovaikutusten tarkastelu on tärkeää, sillä sotilaskoneiden polttoaineenkulutus vaihtelee konetyypistä riippuen ja se on iso osa käyttö- ja ylläpitokustannuksia, Mustajärvi sanoo.

– Näin ollen polttoainekustannukset ovat myös merkittävä osa koneiden elinkaarikustannuksia, joiden arvioista on esitetty julkisuudessa epäilyjä.