Jarmo Lintunen

Itsemääräämisoikeus vammaispolitiikan perustaksi – Vasemmistoliitto julkaisi vammaispoliittisen ohjelman.

Vasemmistoliiton tavoite on rakentaa Suomi, jossa kaikkien, myös vammaisten, on mahdollista määrätä itse asioistaan. Itsemääräämisoikeuden ja asiakkaan edun tulee olla kaiken vammaispolitiikan lähtökohta.

Näin vasemmistoliitto linjaa tänään perjantaina, kansainvälisenä vammaispäivänä julkistamassaan vammaispoliittisessa ohjelmassaan

Ohjelmassa painotetaan, että vammaisilla on oltava oikeus osallistua heitä koskevien päätösten tekemiseen. Ohjelman mukaan itsemääräämisoikeuden ja asiakkaan edun tulee olla kaiken vammaispolitiikan lähtökohta, ja vammaisten palvelut on suunniteltava vammaisten tarpeet edellä.

Koulutus, kaavoitus, liikunta ja kulttuuri koskettavat myös vammaisia.

Ei kilpailutukselle

Vasemmistoliitto kiinnittää ohjelmassa huomiota myös vammaispalvelujen tuottajiin. Puolue painottaa sitä, että vammaisten palveluiden kilpailutusta pitää hillitä.

– Jos palveluita kilpailutetaan, se tulee tehdä laatua painottaen, puolue toteaa tiedotteessaan.

ILMOITUS

Se korostaa sitä, että vammaisten elinikäisiä palveluita ei saa kilpailuttaa.

– Kun palveluita kilpailutetaan, asiakas ei pysty vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin. Lisäksi julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden voiton tavoittelua on rajoitettava, vasemmistoliitto sanoo.

Usein köyhiä

Ohjelmassa muistutetaan siitä, että vammaiset kärsivät usein köyhyydestä.

– Kaikki pienituloisten asemaa helpottava veropolitiikka ja sosiaalitukien kehittäminen edesauttavat myös vammaisten taloudellista pärjäämistä. Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat pienituloiset vammaiset henkilöt, joilla ei ole lähiomaisia tukena arjessa, vasemmistoliitto toteaa.

Ohjelmassa muistutetaan, että vammaisten arkeen vaikuttavat samat asiat kuin muidenkin ihmisten.

– Esimerkiksi koulutus, kaavoitus, liikunta ja kulttuuri koskettavat myös vammaisia, siinä sanotaan.

Puolue toteaa, että vammaisia tarvitaan päätöksenteon eri tasoille.

– Kunnissa, kuntayhtymissä ja uusilla hyvinvointialueilla tulee ottaa käyttöön vammaistietoinen budjetointi ja kattava vammais- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, ohjelma vaatii.

Lisäksi ohjelman mukaan vammaisella henkilöllä on oltava mahdollisuus käydä töissä, opiskella, harrastaa, vaikuttaa yhteiskunnallisesti, perustaa perhe ja valita miten, missä ja kenen kanssa hän asuu.

– Pelkkä mahdollisuuksien tasa-arvo ei riitä, vaan tarvitaan positiivista erityiskohtelua ja kohtuullisia mukautuksia, vasemmistoliitto toteaa.