Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Honkasalo vaatii huumeidenkäyttöhuoneita Helsinkiin.

Helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) perustaisi Helsinkiin erityisiä huoneita huumeiden käyttöä varten.

– Käyttöhuoneilla on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia muualla Euroopassa, myös pohjoismaissa, Honkasalo perustelee.

– Tanskassa ja Norjassa käyttöhuoneilla on pystytty estämään yliannostuskuolemia ja edistämään huumeriippuvaisten hyvinvointia. Nyt on aika ottaa huumeiden käyttöhuoneet kokeiluun myös Helsingissä.

”Korona-aika on pahentanut huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia”.

Honkasalo teki perjantaina asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kirjallisen kysymyksen allekirjoitti Honkasalon lisäksi useat kansanedustajat yli puoluerajojen.

Vähentäisi huumehaittoja

Honkasalo viittaa kysymyksessään Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 2019 valtioneuvostolle tekemään lakialoitteeseen joka perustui Helsingin tekemään selvitykseen. Se osoitti, että valvotut, huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoitetut käyttötilat vähentäisivät huumehaittoja sekä parantaisivat yleistä järjestystä ja turvallisuudentunnetta. Lakialoite odottaa edelleen valtioneuvoston päätöstä.

ILMOITUS

– Koronaepidemian aikana monen tärkeän asian käsittely on ymmärrettävästi jäänyt odottamaan vuoroaan, mutta korona-aika on myös edelleen pahentanut huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia, Honkasalo tähdentää.

Hän arvioi aloitteen olevan tärkeä siksikin, että huumeidenkäyttö on lisääntynyt ja huumausainekuolemien määrä nousee vuosi vuodelta.

– Asian päällä ei voi vain seistä vuositolkulla.

Terveydenhuollon valvonnassa

Huumeiden käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa.

Käyttöhuoneiden tavoite on tarjota huumeiden käyttöön turvallisempi ympäristö, mikä vähentää yliannostuksia, veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, pistostulehduksia ja muita käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja sekä kalliita erikoissairaanhoidon hoitojaksoja. Käyttöhuoneiden on todettu myös vähentävän huumeiden käytöstä syntyvää jätettä kuten huumeneuloja ympäristössä.

– Käyttöhuoneet palvelisivat varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia huumeiden käyttäjiä, jotka palvelujärjestelmä muutoin tavoittaa heikosti, Honkasalo sanoo.

– Ne myös vähentäisivät huumeiden käyttöä puistoissa ja kaduilla.

Hän painottaa sitä, että huumeiden käyttäjille tulee tarjota yhä vahvemmin kontakti päihdehoitoon ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.