Lehtikuva/Martti Kainulainen

Ylityökielto tulee voimaan teknologiasektorilla.

Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloja koskevan ylityökiellon sekä työnantajan aloitteesta tapahtuvan vuoronvaihtokiellon voimaan 4. joulukuuta puolilta öin. Ne jatkuvat 19. päivään kello 24 asti. Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Lokakuussa Tegnologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa aloitetut työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tiistaina, koska osapuolten näkemykset erityisesti palkankorotusten tasosta ja niiden jakamisesta olivat kaukana toisistaan.

Teollisuusliitto ilmoittaa nyt, että se haluaa jatkaa neuvotteluita. Samalla liitto kuitenkin toteaa, ettei neuvottelupöytään kannata palata ilman turvautumista työtaistelutoimenpiteisiin.

”Teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat seuraavalle vuodelle täynnä”.

– Osapuolet ovat yksinkertaisesti liian kaukana toisistaan, se arvioi.

Ostovoima heikkenisi

Teollisuusliitto muistuttaa työnantajapuolta siitä, että Teollisuusliiton järjestäytymisaste on korkea ja liiton järjestökoneisto on vahva.

ILMOITUS

– Tarvittaessa Teollisuusliitto ryhtyy raskaampiin työtaistelutoimiin. Liitto on valmistautunut tätä hetkeä varten keväästä Teknologiateollisuus ry:n taannoisista ratkaisuista lähtien. Olemme valmiita, liitto painottaa tiedotteessa, jonka se antoi perjantaina liittohallituksen kokouksesta. Kokous on meneillään Helsingissä.

– Työnantajapuolen tarjoukset tarkoittavat ostovoiman merkittävää heikennystä alan työntekijöille. Tätä Teollisuusliitto ei voi hyväksyä.

Liitto muistuttaa siitä, että teollisuuden työntekijöiden työ on keskeisellä tavalla mahdollistanut viennin poikkeuksellisen nopean elpymisen ja siten Suomen taloudellisen kasvun koronasta johtuneen talouden taantuman jälkeen.

– Palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava, liitto vaatii.

Se arvioi, että vaatimus on linjassa sen kanssa, mitä Suomen teollisuudessa on yrityskohtaisesti sovittu kuluvan syksyn aikana.

– Teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat seuraavalle vuodelle täynnä, joten Suomen hintakilpailukyvyssä ei ole mitään vikaa, liitto muistuttaa.

– Ostovoimaa vahvistava palkkaratkaisu on perusteltu myös Suomen keskeisten kilpailijamaiden teollisuuden palkkaratkaisujen valossa.

Lakkoilmoituksia tulossa?

Teollisuusliiton arvion mukaan työnantajapuoli on kyseenalaistanut työehtosopimusten jälkivaikutuksen. Jälkivaikutuksella tarkoitetaan työntekijän työehtojen jatkumista ennallaan tilanteessa, jossa uutta työehtosopimusta ei ole vielä solmittu vanhan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sen mukaan sopimuksetonta tilaa ei saa hyödyntää työehtojen tai palkkauksen heikentämiseksi. Jälkivaikutus on voimassa täysimääräisesti nyt Teollisuusliiton osalta.

– Teollisuusliiton tietoon on tullut yrityksiä, joissa henkilöstölle on ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen heikennyksistä 1. joulukuuta alkaen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin onneksi siltä, että lähtökohtaisesti alan yritykset noudattavat jälkivaikutusta, liitto kertoo.

Työehtojen suojaamiseksi Teollisuusliiton hallitus valtuuttaa lakkoilmoituksen antamiseen kaiken työn keskeyttämiseksi niihin yrityksiin, jotka eivät noudata työehtosopimuksen jälkivaikutusta.