Lauri Hannus

Naisjärjestöt arvioi, että seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on parannus, mutta vain osalle seksuaalirikosten uhreista.

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet arvioi, että seksuaalirikoslainsäädännön parhaillaan valmisteilla olevan uudistuksen tavoitteet eivät ole toteutumassa kaikkien naisten kohdalla. Tavoitteet koskevat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden parantamista.

– Lain suoja olisi heikompi niille, joita vastaan hyödynnetään valta-asemaa tai esimerkiksi vammaisuudesta johtuvaa haavoittuvuutta, sillä osa näistä tilanteista määriteltäisiin seksuaaliseksi hyväksikäytöksi eikä raiskaukseksi, Biaudet huomauttaa.

– Tämä on yksinkertaisesti väärin. On selvää, että valta-aseman käyttö estää toista ihmistä päättämästä vapaasti osallistumisestaan. Tällöin osallistumista ei voi pitää vapaaehtoisena ja kyseessä täytyy olla raiskaus. Mikään muu tulkinta ei ole mahdollinen, jos haluamme uudistaa raiskauksen määritelmän aidosti vapaaehtoisuuden puutteelle.

”On selvää, että valta-aseman käyttö estää toista ihmistä päättämästä vapaasti osallistumisestaan”.

Paljon hyvää

Naisjärjestöjen Keskusliitto on monelta osin tyytyväinen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen jatkokehitykseen oikeusministeriön valmistelussa.

Toisella kuulemiskierroksella olleessa esityksessä raiskauksen määritelmä perustuu aiempaa puhtaammin vapaaehtoisuuden puuttumiselle, ja lasten seksuaalisen koskemattomuuden suoja on parantunut.

ILMOITUS

Liitto kuitenkin arvioi, että esitys kuitenkin kompastelee edelleen valta-aseman hyväksikäytön sekä haavoittuvassa asemassa olevien suojelussa.

Liiton mukaan esityksessä ”erityisen valta-aseman vakava väärinkäyttö” on sisällytetty raiskauksen määritelmään, mutta muu asemaa hyväksikäyttämällä tehty seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava teko esimerkiksi kouluissa, laitoksissa tai työsuhteessa tai haavoittuvassa tilanteessa olevaan henkilöön kohdistuen tulisi rangaistavaksi lievemmin seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Seksuaalisen hyväksikäytön pykälä koskisi joissain tilanteissa aikuisten lisäksi myös 16 mutta ei 18 vuotta täyttäneitä lapsia. Esitys jättää liiton arvion mukaan epäselväksi, milloin vallan väärinkäytön tilanteissa olisi kyse raiskauksesta ja milloin seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Viimeinen korjaus

Biaudet painottaa sitä, että uudistus on valtavan tärkeä jokaiselle seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneelle.

– Valmistelussa on otettu jo monia askeleita eteenpäin, ja esitys on parantunut lausuntopalautteen pohjalta koko matkalla. On tärkeää, että viime metreillä onnistumme korjaamaan vielä tämän ihmisoikeusongelman, joka muuten jäisi tahraksi ihmisoikeusperustaisuutta tavoittelevaan uuteen lainsäädäntöön, hän sanoo.

Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että kaikki seksuaalisen hyväksikäytön mukaiset teot tulee sisällyttää sukupuoliyhteyden osalta raiskauksen ja muiden seksuaalisten tekojen osalta seksuaalisen kajoamisen soveltamisalaan.