Lehtikuva/Roni Lehti

Teknologiateollisuuden TES-neuvottelut ovat keskeytyneet, ja ala on keskiviikosta lähtien sopimuksettomassa tilassa. Tässä jutussa kerromme, mitä sopimukseton tila tarkoittaa.

Työpaikkojen pelisäännöistä, kuten palkoista, työajoista, vuosilomista ja lomarahoista päätetään Suomessa työehtosopimuksissa eli TES:ssä. TES:t solmitaan määräajaksi, yleensä muutamaksi vuodeksi kerrallaan.

Kun TES:n voimassaolo päättyy, alkaa sopimukseton tila. Vanhaa TES:ää sovelletaan siihen asti, kun uusi sopimus astuu voimaan.

Yksittäisen työntekijän näkökulmasta sopimukseton tila ei muuta juuri mitään: Töihin mennään normaalisti ja työt tehdään vanhan TES:n mukaisesti.

Työrauhavelvollisuuden puuttuminen tarkoittaa sitä, että työtaistelut ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

Eräs merkittävä poikkeus on kuitenkin järjestelmätasolla: Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta. Työrauhavelvollisuuden puuttuminen tarkoittaa sitä, että työtaistelut ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

Työtaistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantajat ja työntekijät eivät pääse sopimukseen työehdoista, vaan päätyvät käyttämään painostuskeinoja itselleen edullisen sopimuksen saavuttamiseksi. Tyypillinen esimerkki on tilanne, jossa työntekijöiden edustajat haluavat TES:iin palkankorotuksia tai työajan lyhennyksiä, mutta työnantajat eivät suostu niihin.

ILMOITUS

Lain mukaan työnseisauksesta tai sen laajentamisesta on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen sekä neuvottelujen vastapuolelle että valtakunnansovittelijalle.

Työtaistelukeinoja ovat työntekijöillä muun muassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakko. Vastaavasti työnantajapuoli voi julistaa työsulun, jolla estetään työntekijöitä tekemästä töitään.

TES:t neuvotellaan Suomessa yleensä keskitetysti, eli kullakin alalla työehdoista sovitaan työnantajien toimialaliittojen ja työntekijöitä edustavien ammattiliittojen välillä. Merkittävä poikkeus järjestelmässä on metsäteollisuus, joka irtautui keskitetyistä työehtosopimuksista vuonna 2020.

Nyt keskeytyneet teknologiateollisuuden neuvottelut käydään työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton ja työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden työnantajien välillä. Nyt neuvoteltavat sopimukset koskevat jopa 250 000 työntekijää.

Juttua varten on haastateltu Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilistä.

Lue lisää: Teknologiateollisuuden neuvottelut keskeytyivät – sopimukseton tila alkaa huomenna