Lehtikuva/Jussi Nukari

Tampereen Vasemmisto vaati syyskokouksessaan, että Pirkanmaan hyvinvointialueella varmistetaan sosiaalityön ja sosiaalihuollon riittävä rahoitus osana sote-uudistusta.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1. tammikuuta 2023 alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialue on tämän jälkeen vastuussa pelastuspalvelujen lisäksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista että erikoissairaanhoidosta.

Tampereen Vasemmiston puheenjohtajan Jouni Sirénin mukaan sosiaalihuolto unohtuu harmillisen usein julkisessa keskustelussa. Asia unohtuu silloinkin, kun keskusteluaiheena on sote-uudistus.

– Sosiaalihuollon osuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on merkittävä ja niiden rooli ihmisten hyvinvoinnin edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen kannalta keskeinen. Sote-uudistus tulee vaikuttamaan muun muassa ikäihmisten ja vammaisten palveluihin, lapsiperheiden sosiaalityöhön, mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuin myös koulujen oppilashuoltoon.

Tampereen Vasemmisto katsoo, että tulevassa sote-uudistuksessa kaikissa palveluissa on taattava henkilöstön riittävyys ja asiakasturvallisuus. Myös näiden palveluiden yhteensovittaminen uudistuksessa on tärkeää.

Sote-uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille pirkanmaalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti sekä kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Laadukkaat sosiaalipalvelut ylläpitävät asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edistävät osallisuutta.

Pidetään siis kiinni sosiaalihuollon resursseista osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, Tampereen Vasemmisto painottaa.