Lehtikuva/Emmi Korhonen

Uuden lain myötä jokaisella peruskoulunsa tänä vuonna päättäneellä nuorella on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin. Tämä on todella hyvä asia: nyt pystymme paremmin opastamaan nuoria eteenpäin ja kouluttautumaan.

Oppimateriaalien ostaminen ei ole enää esteenä nuoren koulutukseen, koska valtio korvaa ne. Tämä antaa entiseen aikaan verrattuna useammille nuorille mahdollisuuden valita vapaasti ammatillisen koulutuksen tai lukion väliltä. Myöskään vanhempien tausta ei ole esteenä opiskeluun, kun kaikille tarjotaan maksuton toinen aste.

Perusopetuksen järjestäjän vastuu niiden nuorten osalta, jotka päättivät peruskoulunsa keväällä, päättyi elokuun 27. päivänä. Nyt vastuu ohjata oppivelvolliset koulutuksiin on siirretty kunnille. Monet kunnat ovatkin palkanneet työntekijän, joka opastaa nuoria jatko-opintoihin. Heille riittääkin vielä työtä, koska nuoria on vielä vailla opiskelupaikkaa.

Mielestäni uudistuksella on ollut positiivisia vaikutuksia nuorten hakeutumiseen koulutukseen. Varmasti tulevaisuudessa tämä lakiuudistus tuottaa kulunsa takaisin.

Nina Päivärinta
Lahti