Antti Yrjönen

Vasemmiston Myllykoski lyhentäisi siviilipalveluksen kestoa.

Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen asevelvollisuuskomitean tuoreeseen mietintöön. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja komitean jäsen Jari Myllykoski näkee komitean mietinnössä sekä hyvää että huonoa.

– Mielestämme on epäoikeudenmukaista, ettei komitea ole valmis ehdottamaan siviilipalveluksen keston lyhentämistä, vaikka komitean ehdotukset siviilipalveluksen uudistamiseksi lisäisivät siviilipalvelusvelvollisten velvollisuuksia ja siviilipalveluksen kokonaisrasittavuutta asepalvelukseen nähden, Myllykoski perustelimietintöä koskevaa vasemmistoliiton eriävää mielipidettä.

Vasemmistoliitossa arvioidaan, että siviilipalveluksen kestoa tulisi lyhentää tavalla, joka ottaa huomioon Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet. YK:n ihmisoikeuselimet ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty International pitävät nykyistä 347 vuorokauden pituista siviilipalvelusaikaa rangaistusluontoisena.

”Suomella ei ole varaa menettää huonon asepalvelukokemuksen kautta yhtään nuorta”.

– Pitkä palvelusaika myös lykkää opintojen aloittamista ja työelämään siirtymistä, mikä heikentää työllisyyttä, Myllykoski painottaa.

– Lisäksi totaalikieltäytyjien vankeusrangaistuksista tulisi luopua.

ILMOITUS

Kohti yhdenvertaisuutta

Myllykoski näkee kuitenkin komitean mietinnössä hyvänä asiana erityisesti sen, että siinä kiinnitetään huomiota syrjintään ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, ja sen tavoitteena on entistä yhdenvertaisempi ja tasa-arvoisempi palvelusaika.

Johto- ja esihenkilöt myös koulutetaan systemaattisesti näiden arvojen edistämiseksi.

– Puolustusvoimien tulisi olla yhteiskunnan etunenässä edistämässä tasa-arvoa ja kaikenlaisesta häirinnästä vapaata kulttuuria. Näin pienellä maalla kuin Suomi ei ole varaa menettää huonon asepalvelukokemuksen kautta yhtään nuorta, joka olisi ollut valmis suorittamaan asepalveluksen, Myllykoski sanoo.