Lehtikuva/Roni Rekomaa

Hyvinvointialueilla pitää alentaa asiakasmaksuja ja poistaa terveyskeskusmaksu, puolue vaatii vaaliohjelmassaan.

Vasemmistoliitto julkaisi torstaina ohjelmansa tammikuun sote-vaaleihin. Puolueen tärkein tavoite on, että vuonna 2023 toimintansa aloittavat hyvinvointialueet asettavat ihmisen palveluiden ja uudistuksen keskiöön ja ihmisten välinen tasa-arvo lisääntyy.

Vasemmistoliitto haluaa turvata ihmisten toimivat lähipalvelut ja varmistaa, että hyvinvointialueet ovat parhaita mahdollisia työnantajia. Hyvinvointialueilla pitää alentaa asiakasmaksuja ja poistaa terveyskeskusmaksu.

Sote-alan työvoimapula on akuutti kriisi, joka on pakko ratkaista. Sote-palveluiden tasa-arvoinen saatavuus edellyttää sitä, että alojen työntekijät voivat työssään hyvin.

Ohjelmaa esitellyt vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että alan työvoimapulaan vastaamiseksi tulee lisätä koulutusmääriä. Sillä ongelma ei kuitenkaan ratkea, ellei lisäksi paranneta sote-alan ammattilaisten palkkausta ja työoloja.

– Hyvinvointialueilla tulevina työnantajina ja niiden päättäjillä on tässä aivan keskeinen rooli. Vaadimme, että jokainen hyvinvointialue laatii välittömästi toimenpideohjelman, jossa selvitetään rekrytointitarpeet ja yhteistyössä alan ammattijärjestöjen kanssa linjaa toimenpiteistä työolojen parantamiseksi.

ILMOITUS

– Pätkätöiden ja ylitöiden teettämisen sijaan on panostettava ihmisten jaksamiseen ja esimerkiksi jatkokouluttautumismahdollisuuksiin, Andersson painotti.

Nyt Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vasemmistoliiton mukaan kriisiytymässä. Sote-vaaleissa valittavilla päättäjillä on mahdollisuus muuttaa nykykehityksen suunta ja vaikuttaa siihen, että jokainen suomalainen saa tulevaisuudessa hyvät ja oikea-aikaiset palvelut varallisuuteen, asuinpaikkaan tai taustaan katsomatta.

Terveyskeskusmaksut poistettava

Vasemmistoliitolle vaalien tärkeimpiä tavoitteita työvoimapulan ratkaisemisen lisäksi ovat hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja jonojen lyhentäminen sekä lähipalveluiden vahvistaminen.

Vasemmistoliiton tavoite on poistaa terveyskeskusmaksut ja alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Hyvinvointialueiden on pantava voimaan seitsemän vuorokauden hoitotakuu koko perusterveydenhuollossa. Kaikissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa pitää olla tarjolla perustason mielenterveyden hoitoon liittyvää osaamista ja palveluita.

Suomella ei ole varaa enää yhteenkään hoivakotikatastrofiin tai siihen, että ihmiset joutuvat jonottamaan kuukausia saadakseen apua mielenterveysongelmiin. Sote-palveluiden laatu ja saatavuus turvataan parhaiten, kun palvelut tuotetaan pääosin julkisesti, puolue katsoo, ja ilmoittaa olevansa Suomen uskottavin hyvinvointipuolue.