Lehtikuva/Martti Kainulainen

Olin paikalla, kun Teollisuusliittoon kuuluva Vaasan Metallityöväen ammattiosasto 28 piti ylimääräisen jäsenkokouksen syyskuussa. Se päätti yksimielisesti, että sääntöihin tehdään liiton esittämät muutokset. Niiden mukaan ammattiosasto ei tee jäseniään koskevia työehtosopimuksia, vaan sen tekee liitto, kuten aina.

Teollisuudessa työskentelevien työehtosopimukset ovat katkolla. Uutisten mukaan neuvotteluita uudesta on aloiteltu. Kuten liiton jäsenet tietävät, niin edessä eivät ole helpot neuvottelut. Tilanne on kovasti poikkeava. Epävarmuutta on paljon ilmassa, ennen kuin uusiin työehtosopimuksiin päästään, jos päästään. Se voi vaatia jäsenistön tukea.

Eli koko Teollisuusliiton linja on nyt selvä. Liiton solmiman valtakunnallisen ja yleissitovan työehtosopimuksen on jatkossakin oltava suomalaisen teollisuuden työsuhteen perälauta. Se on todistanut toimivuutensa. Se on taannut työrauhan ja kannatellut Suomea jo usean sukupolven ajan.

Syy tilanteen muutokseen on selvä ja yksipuolinen. Työnantajien järjestö Teknologiateollisuus ry ilmoitti maaliskuussa selväsanaisesti lopettavansa valtakunnallisten työehtosopimusten teon.

Teollaan työnantajajärjestö tulee purkaneeksi historiallisen, jo Suomen talvisodan aikana 23.1.1940, solmitun niin sanotun Tammikuun kihlauksen. Sitä on pidetty koko suomalaisen sopimusjärjestelmän yhtenä peruskivenä, jolle myös koko nykyinen hyvinvointia tuottava talous on Suomessa rakentunut.

Suomalaisen sopimusjärjestelmän rikkomisesta ja sen seurauksista sekä sen mahdollisista selkkauksista vastuun kantaa yksinomaan siitä irtautunut osapuoli eli työnantajien etujärjestö. Sillä teolla synnytetään vain paljon ristiriitoja ja järkytetään työpaikkojen ilmapiiriä. Toivotaan, että järki kuitenkin voittaa.

Arne J. Mäenpää
Vaasa