Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallituspuolueet arvostelivat turvallisuuteen liittyvien asioiden politisoimista.

Hybridiuhkiin vastatessa ulkopoliittiset vastakeinot ja diplomatia ovat keskeisessä asemassa, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) vastasi koko opposition välikysymykseen varautumisesta. Hybridiuhkaan vastaaminen ei hänen mukaansa ole ensisijaisesti turvapaikkasääntelyn tai rajavalvonnan kysymys.

– On selvää, että vihamielisen hybridivaikuttamisen tilanteessa hallituksella on oikeus ja velvollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet Suomen turvallisuuden ja vakauden turvaamiseksi. Yhtä selvää on, että välikysymyksessä nyt esiin nostettu hätätilapykälä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen täydestä keskeyttämisestä ei ole mahdollinen perustuslakimme, eikä Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa. Samasta syystä välikysymyksen nyt jättäneet puolueet eivät itsekkään tällaista pykälää säätäneet ollessaan hallitusvallassa.

Mikkosen mukaan Suomi on hyvin varautunut monenlaisiin uhkiin ja sillä on kyky reagoida niihin. Suomen suvereniteetti ja turvallisuus turvataan kaikissa tilanteissa.

Valko-Venäjän painostustoimintaa muuttoliikettä hyväksi käyttäen ja siirtolaisten välineellistämistä poliittisiin tarkoitusperiin ministeri piti yksiselitteisesti tuomittavaa. Toimet on suunnattu EU:ta vastaan tarkoituksena haastaa perusarvojamme ja aiheuttaa epävakautta EU:n sisällä.

”Ei riittäviä toimivaltuuksia”

Välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan Riikka Purran (ps.) mukaan hallitus ei toimi vaan saivartelee.

ILMOITUS

– Hallitus ei tunnista uhkaa. Se ei tunnusta turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä tai ihmisten hyödyntämistä yhteiskuntamme vastaisessa toiminnassa.

Hän vaati hätätilapykälien säätämistä.

– Monella Euroopan maalla on hätätilapykälät ja mahdollisuuksia toimia toisin. Nämä maat kuuluvat aivan samoihin kansainvälisiin sopimuksiin kuin Suomi eikä niitä voida pitää sen vähemmän demokraattisina maina. Viimeksi Puola otti käyttöön hätätilapykälät eikä EU:n komissio sanonut mitään.

Myös kokoomus vaati turvallisuuslainsäädäntöä kuntoon.

– Meillä ei ole turvallisuuslainsäädännössä riittäviä toimivaltuuksia keskeyttää turvapaikanhakua, jos tätä oikeutta käytetään kansallista turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Tämän ovat myös rajaviranomaiset todenneet julkisesti. Oikeusvaltiossa viranomaisen lailliset toimivaltuudet ovat julkisia, Antti Häkkänen sanoi.

”Olette luomassa epätietoisuutta”

Hallituspuolueissa ihmeteltiin koko välikysymystä.

– Vielä kaksi viikkoa sitten näkemys keskustelusta Valko-Venäjän tilanteen osalta oli, että tämä ei ole hallitus-oppositio-kysymys, vaan kansallisen turvallisuuden kysymys. Tämän piti nimenomaan olla yhteinen asia, jossa tarvitaan rakentavaa yhteistyötä, Piritta Rantanen sanoi SDP:n puheenvuorossa.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää surullisena, että oppositio on politisoinut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme aivan ennen näkemättömällä tavalla. Kyseenalaistatte ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän yhteisen linjan. Olette luomassa epätietoisuutta Suomen kyvystä puolustaa rajojaan ja kansalaistensa turvallisuutta. Opposition tehtävä on haastaa hallitusta, mutta nyt olette valinneet hallituksen kaatamiseen väärän asian ja välineen.

Keskustan mukaan Suomessa on ollut pitkä perinne, että maamme turvallisuuteen liittyvissä asioissa rakennetaan yhteistä näkemystä yli hallitus-oppositiorajan.

– Olisi viisasta ja Suomen edun mukaista pitää tästä kiinni. Tekemällä turvallisuuteen liittyvistä asioista sisäpolitiikkaa voi tahtomattaan mennä juuri siihen ansaan, mihin hybridivaikuttamisella pyritään, Matti Vanhanen (kesk.) varoitti.