”Tulen käymään keskusteluja myös hallituskumppaneidemme kanssa, jotta kykenisimme osoittamaan alalle lisäresursseja vielä tämän hallituskauden aikana.”

Opetusministeri Li Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun varhaiskasvatusalan työolojen ongelmien ratkaisemiseksi.Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina Säätytalolla pyöreän pöydän keskustelun ratkaisuiden löytämiseksi varhaiskasvatusalan haasteisiin.

Tilaisuudessa varhaiskasvatusalan työoloista keskustelivat työntekijöiden, työnantajien sekä kuntien edustajat. Mukana oli myös varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

Tällä hetkellä kelpoisten työntekijöiden rekrytoimiseen, alan pito- ja vetovoimaan sekä työntekijöiden hyvinvointiin liittyen raportoidaan haasteita eri puolilla maata.

Anderssonin käynnistävän toimenpideohjelman valmistelun lisäksi ministeriössä on käynnistymässä selvitys, jolla kartoitetaan lainsäädännön kehitystarpeet erityisesti henkilöstömitoituksen toteutumiseen liittyen.

– Toimenpideohjelmassa pyrimme löytämään ratkaisuja alan työhyvinvointiin ja alalla pysymiseen liittyviä kipukohtia. Tämän lisäksi varhaiskasvatusalan koulutuksen aloituspaikat ja koulutuspolut ovat välttämätön osa ratkaisua, kertoo Andersson.

Tilanteen korjaaminen vaatii Anderssonin mukaan laajaa yhteistyötä, koska tilanteeseen esitetyt ratkaisut edellyttävät toimia eri tahoilta. Pyöreän pöydän keskustelussa esiin nousseet palkkausta koskevat kysymykset ovat työmarkkinaosapuolten neuvoteltavissa. Korkeakoulujen aloituspaikat kuuluvat tiede- ja kulttuuriministerin hallinnonalaan.

– Varhaiskasvatuksen haasteiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä nopeaa ratkaisua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työhön olisi tartuttava välittömästi ja päättäväisesti. Tulen käymään keskusteluja myös hallituskumppaneidemme kanssa, jotta kykenisimme osoittamaan alalle lisäresursseja vielä tämän hallituskauden aikana, opetusministeri Andersson sanoo.