Lehtikuva/Hanna Matikainen

Opetusministeri Li Anderssonin kokoon kutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa haetaan ratkaisuja.

Opetusministeri Li Anderssonin koolle kutsuma pyöreä pöytä alkoi aamupäivällä pohtia keinoja varhaiskasvatuksen työolojen parantamiseksi. Säätytalolla ja Teamsissa järjestetyssä kokouksessa olivat mukana työntekijöiden ja työnantajien edustaja sekä varhaiskasvatustyötä tekeviä ihmisiä.

Ammattiliitto JHL:n mukaan suomalainen varhaiskasvatus on laadukasta, mutta tilanne on heikentynyt nopeasti, koska henkilöstöpulaa ei ole kyetty pysyvästi ratkaisemaan. Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen mukaan vaarassa ovat sekä lasten etu että toimiva päivähoitojärjestelmä.

– Nyt tarvitaan nopeita toimia alan kriisiytymisen välttämiseksi sekä lasten turvallisen päivähoidon takaamiseksi. Tarvitaan myös selkeä palkkaohjelma, jolla varhaiskasvatustyö tehdään houkuttelevaksi, hän sanoi.

Niemi-Laineen mukaan liian vähäisestä henkilöstömäärästä on jo aiheutunut vaaratilanteita. Henkilöstö on uupunut eikä voi tehdä työtään riittävän hyvin.

– Esimerkiksi ulkona on ollut yli 50 lasta, joukossa myös erityistä tukea ja hoitoa tarvitsevia lapsia. Tämän lapsimäärän kanssa on ollut vain kolme lastenhoitajaa ja yksi avustaja. On tarpeen, että välittömästi perustetaan valtakunnallinen hanke laajalla arjen ja tiedon asiantuntijuudella, hän esitti.

ILMOITUS

Edellinen hallitus vähensi lastenhoitajia

Varhaiskasvatuslaki uudistettiin muutama vuosi sitten. Laissa nostettiin opettajien osuutta ja vähennettiin lastenhoitajien osuutta henkilöstöstä.

JHL epäili lain toimivuutta jo tuolloin erityisesti henkilöstön riittävyyden osalta, koska lakiuudistuksen pohjana ollut Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuodelta 2017 sisälsi sen mielestä merkittävästi todellista tarvetta pienempiä lukuja henkilöstötarpeesta.

JHL:n mukaan sama virhe on edelleen mukana Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumin julkaisussa viime vuodelta, vaikka virheet ovat olleet tiedossa.

– Henkilöstöpula on akuutti ongelma varsinkin isoissa kaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa. Pulaa on kroonisesti sekä varhaiskasvatuksen opettajista että lastenhoitajista ja tämä johtuu vain ja ainoastaan kehnosta varhaiskasvatuslaista. Tilanne pitää nyt vihdoinkin ottaa tosissaan ja lain virheet pitää vihdoinkin korjata, JHL:n varhaiskasvatuksesta vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi vaatii.

JHL esittää kolmikantaista työryhmää selvittämään nykytilanteeseen johtaneita syitä sekä hakemaan ratkaisuvaihtoehtoja. Sen mukaan opettajien määrää ei tarvitse vähentää, mutta hoitajien määrää on kasvatettava. Lisäksi JHL vaatii palkkaohjelmaa alan houkuttelevuuden ja alalla pysyvyyden lisäämiseksi.