IPS/Travis Lupick

Afrikan rannikkovaltioita piinaa laiton ja sääntelemätön kalastus. Ennen muuta kiinalaiset ja eurooppalaiset troolarit vaarantavat meriekosysteemit, luonnon monimuotoisuuden, ruokaturvan ja niin muodoin myös kalastajayhteisöjen hengissä pysymisen.

Ongelma on erityisen paha Länsi-Afrikassa, joka vetää puoleensa teollisia kalastusaluksia kaikkialta maailmasta. Valvonta on ollut olematonta. Siksi on ollut välttämätöntä saada paikallinen väestö mukaan taisteluun laitonta kalastusta vastaan.

Ghanassa ja Liberiassa on vuoden verran ollut käytössä puhelinsovellus DASE, jota kalastajayhteisöt voivat käyttää todisteiden keräämiseen. Kun ulkomaalaisen lipun alla purjehtivan laivan nähdään laittomasti kalastavan tai vahingoittavan kalastajien kanootteja, sovelluksen käyttäjä ottaa kuvan laivasta ja lähettää sen tunniste- ja sijaintitietojen kera keskustietokantaan.

Yksittäisten valtioiden kyvyttömyys ylläpitää lakia ja järjestystä merialueillaan on avannut oven jonkin asteiselle mantereen laajuiselle yhteistyölle.

Yhteistyö valtioiden kesken on kuitenkin ollut vaikeampaa kuin kalastajien houkuttelu omavalvontaan. Afrikan unionille on ehdotettu yhteisafrikkalaisen merialueen (Combined Exclusive Maritime Zone for Africa, CEMZA) perustamista, mutta hanke on toistaiseksi olemassa vain suunnitelmana ja tulevaisuuden projektina.

Englanninkielinen versio