Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vuoden 1994 alusta vietiin osin tai kokonaan lapsilisä niiltä perheiltä, joiden tulot jäivät alle toimeentulorajan. Mitään ylärajaa ei lapsilisän saannille ole määritelty. Se jaetaan pääasiassa kaikille hyvätuloisille perheille. Vain varattomat menettävät sen.

Käytäntö on jatkunut Ahon hallituksen jäljiltä jo lähes 30 vuotta. Eivätkä vasemmistovetoisetkaan hallitukset ole asiaa korjanneet. Pidän tällaista käytäntöä yhtenä törkeimmistä tavoista huonontaa jo ennestään heikossa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa.

Yksikään suomalainen puolue, ei ole kuluneiden 27 vuoden aikana tosissaan yrittänyt korjata tätä törkeyttä.

Kari Laakkonen
Myllykoski