Lehtikuva/Onni Ojala

SAK:n kysely kertoo, että työnantajan hyvä maine helpottaa työvoiman saamista.

Työnantajan maineella on selvä yhteys rekrytointiongelmiin. Tämä käy ilmi tuoreesta SAK:n luottamushenkilöille tekemästä kyselystä.

SAK:n kyselyssä niillä työpaikoilla, joilla on hyvän työnantajan maine, 59 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työpaikalla on ollut vaikeuksia uusien työntekijöiden palkkaamisessa. Työpaikoilla, joilla ei ole hyvää mainetta työnantajana, luku on peräti 86 prosenttia.

– Työnantajan maineella on suuri merkitys yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvylle ja menestykselle. Se on myös merkittävä kilpailuetu, kun etsitään uutta ja osaavaa työvoimaa. Hyvämaineiset organisaatiot saavat enemmän ja laadukkaampia työpaikkahakemuksia, sanoo SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä.

Vaikeinta on löytää työntekijöitä osa-aikaisiin työsuhteisiin.

Hän painottaa sitä, että hyvän työnantajan maine syntyy ennen kaikkea siitä, että työntekijöitä kohdellaan hyvin, työolot ja työehdot ovat kunnossa ja työstä maksetaan kunnollista palkkaa.

Vaikeinta yksityisellä sektorilla

Uusien työntekijöiden palkkaamiseen liittyvät rekrytointiongelmat ovat työpaikoilla varsin yleisiä. SAK:laisista luottamushenkilöistä 68 prosenttia ilmoittaa, että työpaikalla on ollut vaikeuksia rekrytoinneissa.

ILMOITUS

Eniten vaikeuksia on ollut yksityisillä palvelualoilla, joissa kolme neljästä (75 prosenttia) luottamushenkilöstä kertoo rekrytoinnin vaikeuksista.

Luottamushenkilöiden arvion mukaan rekrytointiongelmat koskevat erityisesti osa-aikaisia työsuhteita. Niissä rekrytointiongelmiin on törmännyt kaksi kolmesta (70 %) luottamushenkilöstä. Kokoaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin palkattaessa rekrytointiongelmista ilmoittaa hieman yli puolet luottamushenkilöistä.

Lisää osa-aikatöitä

Eve Kyntäjä huomauttaa, että osa-aikatyö on tällä vuosituhannella selvästi yleistynyt.

– Tilastokeskuksen mukaan noin 17 prosenttia suomalaisista palkansaajista tekee osa-aikatyötä. Eniten osa-aikatyötä tehdään majoitus- ja ravitsemusalalla, kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, hän kertoo.

Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä valtaosa (92 prosenttia) ilmoittaa, että työpaikalle on haettu uusia työntekijöitä viime vuosina.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin osallistui marraskuussa 693 luottamushenkilöä.