Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön mukaan Oulun kaupungin on toimittava määrätietoisesti ja nopeasti henkilöstönsä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Tällä hetkellä voidaan monin paikoin puhua jo työpahoinvoinnista, mikä on näkynyt irtisanoutumisten suurena lisääntymisenä hyvinvointipalveluissa mutta myös sivistyksen ja kulttuurin puolella.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kulttuuri- ja liikuntaedut palautetaan vuoden 2023 alusta. Vasemmistoliiton mielestä on hyvä, että asiasta löydettiin lopulta yhteisymmärrys, vaikka palautusta olisi voinut Vasemmistoliiton mielestä aientaa jo vuoteen 2022.

Kulttuuri- ja liikuntasetelien avulla työntekijät voivat kohentaa haluamallaan tavalla henkilökohtaista hyvinvointiaan ja kyse on raskaiden koronavuosien jälkeen myös työntekijöiden arvostuksesta.

Kunnallisjärjestö muistuttaa siitä, että henkilöstöä kohtaan suunnatut vaatimukset kasvavat. Ylitöiden teettämisestä tulisi pyrkiä pois, sillä se vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja palvelun laatuun. Myös henkilöstön vaihtuvuus esimerkiksi kotihoidossa on ollut suuri ongelma.

ILMOITUS

Kunnallisjärjestö vaatii henkilöstöjohtamiseen myönteisempää ja ihmisläheisempää oteta. On kuunneltava, mitä työntekijöillä on sanottavaa oman työnsä kehittämisestä. On myös tärkeää, että johtaja tuntee, mitä alaiset tekevät. Jos johto ei tiedä, on hyvä tunnustaa tämä. Hyvän työilmapiirin merkitystä palvelun laadulle ei voi liikaa korostaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on vaatinut jo aiemmin, että määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettava. Pidämme myönteisenä, että hyvinvointilautakunta päätti 16.11.2021 esittää sisäisten sijaisten poolin perustamisesta, jossa 15 sairaanhoitajaa ja 15 lähihoitajaa vakinaistetaan. Samalla linjalla on jatkettava.

Olennaista on myös se, että tukipalveluissa on riittävä määrä työntekijöitä, jotta asiantuntijat voisivat keskittyä töihinsä. Esimerkiksi erikoislääkärin työaikaa ei ole tehokasta käyttää sihteerin työhön.