Antti Yrjönen

Vasemmiston Pia Lohikoski: ”Suomen on suojeltava kaikki jäljellä olevat vanhat metsänsä”.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikosken mielestä suomalaisissa metsänkäyttötavoissa on parannettavaa.

– Valtion metsien käytön pitäisi olla esimerkillisen vastuullista. Luonnon monimuotoisuuden hupenemisen hillitsemiseksi myös Suomen on suojeltava muiden EU-valtioiden tavoin kaikki jäljellä olevat iki- ja aarniometsänsä, Lohikoski sanoi tiistaina avohakkuiden lopettamista valtion mailla koskevan lakialoitteen eduskuntakäsittelyssä.

Lakialoitteen taustalla on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteesta. Valiokunta hylkäsi kansalaisaloitteen, mutta ehdotti mietinnössään, että eduskunta edellyttää selvitystä jatkuvan kasvatuksen lisäämisestä valtion mailla.

”Metsien lajistoja uhkaa Suomessa uhanalaistuminen”.

Lohikoski pitää mietintöä historiallisen merkittävänä.

Irti avohakkuista

Lisäksi valiokunta ehdotti, että metsähallituksen tuottotavoitteet eivät saa vaikeuttaa valtion metsien kestävää käyttöä. Lakimuutos tarkoittaisi käytännössä siirtymistä metsänkasvatuksen menetelmiin, jotka eivät edellytä avohakkuuta.

ILMOITUS

– Jatkuva kasvatus aiheuttaa vähemmän haittaa monimuotoisuudelle, vesistöille ja virkistyskäytölle. Jatkuvaa kasvatusta lisäämällä parannetaan metsänhoidon kokonaiskestävyyttä, Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliiton tavoite on Lohikosken mukaan, että valtion metsiä hyödynnettäisiin jatkossa kokonaiskestävästi.

Kokonaiskestävä metsänhoito muodostuu ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osa-alueista. Ilmastokestävyydellä on vuorovaikutus kuhunkin näistä. Kokonaiskestävään metsänhoitoon kuuluu kaikkien kestävyyden osa-alueiden huomioon ottaminen samanaikaisesti.

Uhanalaistumista

Lohikoski toivoo, että valtion luontoarvoiltaan kartoittamattomien arvometsien suojelu ei olisi enää vain tutkijoiden ja aktivistien vastuulla. Tässä kestävä ratkaisu on tulospaineen keventäminen.

Hän arvioi, että Suomessa on totuttu ajattelemaan metsiä taloudellisen arvon näkökulmasta. Hän huomauttaa, että ympäristökriisin aikakaudella on selvää, että metsällä on myös muita, äärimmäisen tärkeitä arvoja.

– Metsät ovat itseisarvoisen tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille, ja nimenomaan metsien lajistoja uhkaa Suomessa uhanalaistuminen, Lohikoski sanoo.