Lehtikuva/Kaisa Siren

Kaivannaisteollisuus on voimakkaassa myötätuulessa akkuhuuman takia. Toki työntekijöiden oikeuksista on pidettävä huoli. Samalla on pidettävä huoli myös ympäristöstä ja pystyttävä säästämään arvokkain luonnonvaramme, puhtaat vedet. Tämänhetkiset kaivosvakuusmaksut ovat aivan mitättömät, jotta niillä voisi korvata kaikki ympäristölle ja haitankärsijöille koituvat vahingot. Vakuuksia on siis radikaalisti korotettava: nehän palautuvat yhtiölle, ellei korvattavaa synny.

Täysin toinen asia olisi valmisteilla oleva kaivosvero tai louhintamaksu. Sellaistahan Suomi ei toistaiseksi peri ollenkaan vaan rakentaa vielä infrastruktuurinkin. Louhintamaksu olisi myyntimaksu siitä, että kansallisvarallisuuttamme viedään pois. Nyt joku pelaa ikävää peliä. Tämä myyntimaksu yritetään sekoittaa haittakorvauksiin. Louhintamaksu kuuluu valtiolle. Sitä ei pidä jyvittää kunnille. Mineraalit eivät ole mitään ”kunnallisvarallisuutta”.

Kuntien on hoidettava lakisääteiset velvoitteensa tulo- ja kiinteistöveroin sekä valtionavuin. Mikäli louhintamaksua aletaan tarjoilla kunnille, ne käyttävät sen veroäyrin alentamiseen. Meille syntyy alhaisen veroäyrin kaivoskuntien ja korkean veroäyrin kuntien sietämätön epätasapaino, eikä sellainen voi olla hyväksyttävää.

Jukka Peltonen
Kajaani