IPS/Jeffrey Moyo

Aiemmin tuberkuloosin hoitoon osoitettuja kansanterveysresursseja on siirretty koronan torjuntaan. Kansanterveystutkijat ovat arvioineet, että korona on tehnyt tyhjäksi viimeisen 12 vuoden edistysaskeleet tuberkuloosiin sairastuneiden löytämisessä ja hoitamisessa.

Ennen koronapandemian alkamista Saharan eteläpuoleisen Afrikan terveysviranomaisten päähuolenaihe oli tuberkuloosi. Vuonna 2019 alueella diagnosoitiin noin 1,4 miljoonaa tuberkuloositapausta, mutta epidemiologit arvelevat miljoonan muun jääneen diagnosoimatta ja hoitamatta. Tuberkuloosi iskee kovimmin köyhiin yhteisöihin, joihin terveydenhoitopalvelut eivät yllä.

Globaalia tuberkuloosiepidemiaa ruokkii tuberkuloosilääkkeiden tehottomuus. Useimmat niistä kehitettiin yli 50 vuotta sitten, eikä parempia ole keksitty.

Vuonna 2020 tartuntataudeista vain korona tappoi enemmän kuin tuberkuloosi. Tilastot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta. Esimerkiksi Nigeriassa arvioidaan, että lähes kolme neljäsosaa tuberkuloositapauksista jää havaitsematta. Keniassa pimentoon jää lähes puolet ja Etelä-Afrikassa 40 prosenttia tapauksista. Etiopiassa menee hiukan paremmin – siellä diagnosoimatta jää alle kolmannes sairastuneista.

Englanninkielinen versio