Lehtikuva/Emmi Korhonen

Suomalaiset ymmärtävät verojen merkityksen, vaikka nuorten suhtautuminen on kaksijakoista.

Tuoreen asennetutkimuksen mukaan 95 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Selkeä enemmistö eli 82 prosenttia luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.

Tiedot perustuvat tuoreeseen Verohallinnon teettämään valtakunnalliseen haastattelututkimukseen.

– Jopa 96 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä siitä, että verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi. Lisäksi 79 prosenttia maksaa veronsa mielellään ja tuntee saaneensa vastinetta maksamilleen veroille, Verohallinnon palvelupäällikkö Janne Myyry kertoo.

Selkeästi yli puolet eli 56 prosenttia katsoo, että Verohallinto on miettinyt toimintaansa asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi noin kaksi kolmasosaa toivoo, että kaikki verotus tapahtuisi automaattisesti, eikä itse tarvitsisi tehdä mitään.

Nuorten ymmärrys verotuksesta vaihtelee

Tutkimuksen nuorin ikäluokka, eli15–24-vuotiaat, piti keskimääräistä hyväksyttävämpänä sitä, että työn tekemisestä tai palvelujen ostamisesta ei makseta veroja. Nuoret pitivät myös muita useammin hyväksyttävänä maksaa veroja myöhässä, jos oma taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Toisaalta nuoret kokevat myös keskimääräistä useammin, että Verohallinto puuttuu aktiivisesti väärinkäytöksiin. Ikäluokasta löytyy myös valmiutta maksaa enemmän veroja, jos tiedettäisiin, että rahat menevät heille tärkeisiin tarkoituksiin. Tässä ikäluokassa korostuu myös toive verotuksen automaatiosta.

Tuoreen asennetutkimuksen toteutti Verohallinnolle Feelback Oy. Tutkimukseen haastateltiin 1 020 henkilöä syyskuun aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3 prosenttiyksikköä.