Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Palvelualojen työntekijöiden työmarkkinatilanne vahvistuu. PAMin kysely kertoo, että henkilöstömäärän alimitoitus on sääntö eikä poikkeus.

Palvelualoilla työmarkkinatilanne on parantunut.Tämä käy ilmi Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometriin vastanneiden liiton jäsenten arvioista.

Vastaajat arvioivat oman työmarkkinatilanteensa vahvistuneen työnantajien kohentuneen talouden takia, mutta samalla valtaosa kokee, että omassa toimipisteessä on liian vähän työntekijöitä suhteessa työn määrään.

Usko tulevaan huipussa

Koronapassi tuo ennustettavuutta.

PAMin kolmannessa kuluvan vuoden suhdannebarometrissa matkailu- ja ravintola-alan vastaajien usko työnantajan taloudellisen tilanteen kehitykseen on vahvinta suhdannebarometrin historiassa.

Alan vastaajista 62,8 prosenttia arvioi työnantajayrityksen talouden paranevan tulevan vuoden aikana. Työntekijät kokevat myös työmarkkinatilanteensa vahvistuneen, ja 24,6 prosenttia heistä arvioikin löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan jo kuukauden sisällä. Vielä vuoden ensimmäisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 6,4 prosenttia.

– Vaikka epidemiatilanne ei ole parantunut vielä odotusten mukaisesti, matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevät ovat selvästi aiempaa optimistisempia tulevan suhteen, toteaa PAMin ekonomisti Olli Toivanen koronapandemian vaikutuksista kyselyn tuloksiin.

ILMOITUS

– Koronapassi tuo nykyisessä tilanteessa yrityksille ja työntekijöille ennustettavuutta, jonka he ovat ehdottomasti ansainneet

Myös kiinteistöpalvelualalla työskentelevien vastaajien näkemykset omasta työmarkkinatilanteestaan ovat vahvistuneet. Uuden työpaikan uskoo löytävänsä kuukauden sisällä 26,1 prosenttia alan vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 16,0 prosenttia. Lisäksi 56,8 prosenttia kertoo, ettei koe lainkaan työttömyyden uhkaa.

– Kiinteistöpalveluala toipui nopeasti koronashokista ja on kasvanut menneen vuoden ajan vauhdilla. Parhaillaan alan osaajista on valtava pula. Elinkeinoelämän keskusliiton hiljattaisessa kyselyssä peräti yhdeksän kymmenestä alan yrityksestä näkee ammattityövoiman puutteen kasvun esteenä, Toivanen sanoo.

Liian vähän työntekijöitä

Valtaosa vastaajista kokee toimipisteensä henkilöstömäärän alimitoitetuksi. Asiasta kysyttiin suhdannebarometrissa.

Heikoin tilanne on matkailu- ja ravintola-alalla, jonka vastaajista 65,3 prosenttia kokee toimipisteensä henkilöstömäärän olevan alimitoitettu. Myös kiinteistöpalveluissa sekä kaupan alalla työskentelevistä reilusti yli puolet kertovat henkilöstömäärän olevan liian pieni suhteessa työn määrään.

Toivasen mukaan henkilöstömäärän alimitoitus liittyy palvelualojen yritysten viimeaikaisiin rekrytointiongelmiin sekä syynä että seurauksena.

– Liika kuormitus pahentaa itsessään aliresursoinnin ongelmaa, kun sairauspoissaolot lisääntyvät ja osa työntekijöistä alkaa etsiä uutta työpaikkaa. Tieto heikoista työoloista aiheuttaa puolestaan haittaa yrityksen maineelle, mikä vaikeuttaa lisätyövoiman rekrytointia, hän arvioi.

– Työnantajien olisi tärkeintä päästä tämän negatiivisen kierteen edelle puuttumalla ongelmiin työskentelyolosuhteissa jo ennen kuin ne ehtivät kärjistyä.

Kaupan kasvu ei näy tilipussissa

Kaupan alalla myynnin kasvusta kertovien osuus on laskenut hieman edellisestä kyselystä, mutta 47,9 prosenttia vastaajista arvioi yhä työnantajansa myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna.

Silti vain 8,9 prosenttia alan vastaajista kertoo oman taloustilanteensa olevan parempi nyt kuin kolme kuukautta aikaisemmin.

Laaja-alaista myynnin kasvua nähdään myös turvallisuusalalla, jolla työskentelevistä vastaajista 34,2 prosenttia kertoo työnantajansa myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna. Edellisessä kyselyssä vastaava osuus jäi 17,9 prosenttiin. Työantajan myynnin heikentymisestä kertoo vain 10,5 prosenttia turvallisuusalan vastaajista.

Lokakuun alkupuolella tehtyyn kyselyyn vastasi 668 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.