Lehtikuva/Mikko Stig

Palveluiden tuottamisen päävastuu hyvinvointialueilla, mutta yksityiset voivat täydentää, ammattiliitto linjaa.

Hyvinvointialueilla asuvien ihmisten on saatava sosiaali- ja terveyspalveluja silloin kun he niitä tarvitsevat ja palvelujen on oltava lähellä ihmistä. Lisäksi ammattiliitto JHL painottaa aluevaalitavoitteissaan työntekijöiden työhyvinvointia ja palkkaharmonisointia.

– Terveyskeskukseen on päästävä hoitotakuun mukaisesti ja siellä, missä ihmiset muutenkin liikkuvat, linjaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n vaalitavoitteissa korostetaan, että palveluiden tuottamisen päävastuun on pysyttävä hyvinvointialueilla. Yksityisiä yrityksiä voidaan käyttää täydentämään palveluja.

– Hyvinvointialueen on vastattava siitä miten, missä ja kenen toimesta vanhusten, vammaisten, työssäkäyvien asukkaiden tai lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan. Juuri tämän vuoksi on tärkeää, että mahdollisimman moni sote-ammattilainen asettuu ehdolle vaaleihin ja pääsee läpi, jotta päätöksenteossa on ammattilaisen näkemys palvelun tuottamisesta, Niemi-Laine sanoo.

Alueista tulee vuonna 2023 lähes 200 000 ihmisen työnantajia. Johtamisen, työolosuhteiden ja palkkojen on oltava kunnossa, jotta väki pysyy työssään ja uusia saadaan sosiaali- ja terveysalan töihin.

– Hyvinvointialueen on oltava houkutteleva työpaikka. Sellainen, jonne halutaan töihin. Työntekijöille yksi tärkeä mittari on työstä saatava palkka. Siksi palkkaharmonisointi on tehtävä ripeästi. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa tehtävää tekevien työntekijöiden palkat ovat samansuuruiset mahdollisimman nopeasti, Niemi-Laine toteaa.

Kokonaisuudessaan sote-uudistus on henkilöstölle suuri ponnistus ja onnistuneella toteuttamisella on suuri merkitys siinä, miten henkilöstöä jatkossa alalle saadaan, JHL:n puheenjohtaja muistuttaa.