Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Työttömien työnhakijoiden yksilöllisiä elämäntilanteita ja olosuhteita ei oteta riittävästi huomioon.”

SOSTE pitää hallituksen pohjoismaisen työvoimapalvelumallin esitystä työttömän työnhakijan kannalta sekavana ja vaikeaselkoisena. Sääntelyä tulisi tarkentaa erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla, esitti SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Hän osallistui tänään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen asiasta.

Hallituksen 7. lokakuuta eduskunnalle antamassa esityksessä työvoimapalveluja lisätään ja niihin pääsyä nopeutetaan. Esityksen lähtökohta on se, että työttömän työnhakijan on haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa, mutta tästä voidaan joustaa työttömän oman tilanteen mukaan. Karenssit lievenevät.

SOSTE katsoo, että työnhakuvelvollisuudessa tulee huomioida työnhakijan tosiasiallinen työkyky. Siksi työkykyään vastaavaa osa-aikatyötä tekevälle osatyökykyiselle ei tule asettaa määrällistä työnhakuvelvollisuutta.

Järjestö arvostelee hallituksen esitystä siitä, että siinä ei oteta riittävällä tavalla huomioon työttömien työnhakijoiden yksilöllisiä elämäntilanteita ja olosuhteita. Työttömyysturvan piirissä on tosiasiallisesti työkyvyttömiä henkilöitä, joilla ei ole realistista mahdollisuutta työllistymiseen. Siitä huolimatta hallituksen esityksessä esitetään, että TE-toimisto voi katsoa työnhakijan työkykyiseksi, jos hakija on saanut hylätyn päätöksen haettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Yli 40 prosenttia hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista saa neljän vuoden sisällä myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen. SOSTEn mukaan tämä kertoo, että tuorettakaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä ei voida pitää erillisen työkyvyn arvioinnin tarpeettomaksi tekevänä tietona työkyvyttömyydestä.

SOSTE esittää, että kyseinen kohta poistetaan lakiesityksen perusteluista.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.