Lehtikuva/Hanna Matikainen

Päiväkodeissa hukutaan työtaakan alle, kertoo ammattiliitto Jytyn kysely.

Jatkuva kiire, resurssipula, haastavat tilanteet ja väkivallan uhka ovat pahenevia ongelmia kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Samalla ne pahentavat entisestään työvoimapulaa, jota jo koetaan esimerkiksi monilla varhaiskasvatuksen työpaikoilla, kertoo ammattiliitto Jytyn jäsenkysely.

– Työoloihin on puututtava ennen kuin tilanne johtaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien karkaamiseen muihin tehtäviin tai jopa siihen, että osa jättää kokonaan hakeutumatta alalle, liiton puheenjohtaja Jonna Voima toteaa.

Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen alan jäsenkyselyn mukaan yli 60 prosenttia vastaajista koki työnsä suurimmiksi haasteiksi kiireen, resurssipulan ja isot ryhmät.

Resurssipula aiheuttaa jatkuvaa kiirettä. Yksittäisten lapsien huomioimiseen ei jää riittävästi aikaa. Sijaisia tai avustajia ei oteta riittävästi tai heitä ei yksinkertaisesti saada työvoimapulan vuoksi.

Voiman mukaan on kestämätöntä, että päiväkotien lastenhoitajat hukkuvat työtaakan alle.

ILMOITUS

Yli puolet jäsenkyselyyn vastanneista kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisista kokee, että haastavat tilanteet ja väkivalta tai sen uhka ovat työn varjopuolia.

Lasten ja nuorten lisääntyneet käytöshäiriöt, neuropsykiatriset vaikeudet ja ongelmien moninaistuminen sekä väkivalta tai sen uhka lisäävät työn kuormittavuutta. Lisäkuormaa aiheuttaa joidenkin vanhempien huono, jopa uhkaava käytös.

– Riittävät henkilöstöresurssit auttaisivat ehkäisemään haastavia ja väkivaltaisia tilanteita, Voima huomauttaa.

Lapset ja työkaverit antavat voimaa

Lähes kolmannes vastaajista myös koki, että työtä ei arvosteta tarpeeksi. Haasteiksi koettiin esimerkiksi valmistelu- ja suunnitteluajan puute, huono johtaminen, alhainen palkkataso sekä riittämättömyyden tunteet ja henkinen kuormitus.

Haasteista huolimatta työssä on myös positiivisia puolia. Yli puolet vastaajista kertoi, että työn hyvä puoli on itse lapset. Työkaverit antavat voimia ja auttavat jaksamaan kiireisessä työarjessa. Myös monipuolinen ja itsenäinen työnkuva lisää työn mielekkyyttä.

– Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat tekevät työtään ammattitaidolla ja sydämellä. Joillekin lapsille he saattavat olla elämän harvoja turvallisia aikuisia. Olisi jo korkea aika antaa alan ammattilaisille heidän ansaitsemansa arvostus, joka näkyisi esimerkiksi palkkatasossa, Voima toteaa.