Lehtikuva/Vesa Moilanen

TE-palveluissa työnhakijoina on nyt yli 30 000 työtöntä, joilla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia. Hallitus tavoittelee tuhannen henkilön työllistymistä uuden valtion omistaman yhtiön avulla.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen valtion omistama erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n perustamisesta. Sen tehtävä on edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä niin, että he saisivat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta.

Työkanava Oy:n mallina on käytetty soveltuvin osin Ruotsissa jo pitkään toiminutta Samhall-yhtiötä.

Yhtiön toiminta rahoitettaisiin osoittamalla sille valtion talousarviossa 20 miljoonan euron peruspääoma Suomen kestävän kasvun ohjelmasta eli EU:n elpymisvälineestä. Lisäksi sille annettaisiin 10 miljoonan euron vuotuinen määräraha, jolla tavoitellaan tuhannen henkilön työllistymistä pidemmällä aikavälillä. Yhtiö saisi tuloja myös palvelujensa myynnistä.

Esitystä esitellyt työministeri Tuula Haatainen kertoi, että Työkanavaan työllistyminen olisi viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot eivät ole johtaneet työllistymiseen. TE-palveluissa työnhakijoina on nyt yli 30 000 työtöntä, joilla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia. Heistä vaikeimmassa asemassa ovat sellaiset henkilöt, joilla on vamma tai sairaus ja jotka ovat yli 55-vuotiaita ja joilla on matala koulutustaso.

– Oikeus ja mahdollisuus työhön kykyjensä mukaan on sekä osatyökykyiselle ihmiselle että koko suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeää. Työkanava Oy voi jatkossa työllistää tästä joukosta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä, Haatainen sanoi.

ILMOITUS

Heidän työllistymismahdollisuuksiaan ei ole aiemmin onnistuttu merkittävästi lisäämään työllistymistä edistävillä toimilla ja palveluilla.

Haataisen mukaan yhtiön toiminnan käynnistäminen on yksi osoitus myös siitä, että Suomi toimeenpanee kansainvälisiä velvoitteitaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Työntekijä palkattaisiin suoraan yhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Henkilön palkkaus ja muut työehdot määräytyisivät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Työnantajien asenteet parantuneet

– Työnantajien asenteet vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseen ovat koko ajan myönteisempiä, mistä olen erittäin iloinen. Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista ja koulutustausta on laaja ja monipuolinen. Työkanavan kautta toivottavasti vielä madallamme entisestään kynnystä osatyökykyisten työllistämiseen, Haatainen totesi.

Yhtiö toimisi niin, ettei se vääristä kilpailua avoimilla markkinoilla toimivien yhteisöjen, kuten yritysten ja järjestöjen vastaavaan palvelujen tarjontaan nähden. Yhtiön tuottamien palvelujen hinnoittelu olisi siis markkinaehtoista.

Työkanava Oy on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Hallituksen tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä.