The Left

Euroopan parlamentti keskustelee paraikaa Puolan perustuslakituomioistuimen kiistellystä päätöksestä, jonka mukaan EU-lainsäädännön keskeiset kohdat ovat Puolan perustuslain vastaisia. Parlamentin vasemmistoryhmän mukaan keskustelua viedään tarpeettomasti sivuraiteille.

Euroopan komissio on vastannut Puolan päätökseen toteamalla, että EU:n laki on ensisijaisessa asemassa kansallisiin lakeihin nähden. Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä GUE/NGL:n toinen puheenjohtaja, ranskalainen Manon Aubry sanoo KU:lle, että keskustelussa Puolan tilanteesta puhutaan nyt tarpeettomasti siitä, kumpi on tärkeämpää: EU:n lainsäädäntö vai jäsenvaltioiden päätösvalta omista laeistaan.

– Keskustelu menee väärille raiteille. Oikeasti pitäisi puhua siitä, että Puolan hallitus yrittää käyttää Puolan ja EU:n lakeja hyökkäyksessään oikeuslaitosten itsenäisyyttä vastaan. Sitä emme voi hyväksyä.

Komissio astui Puolan virittämään ansaan

Aubryn mukaan Puolan perustuslakituomioistuimen päätöksessä on kyse Puolan hallituksen halusta nimittää perustuslakituomioistuimen jäseniä. Aubry sanoo, että itse tuomioistuin on avainasemassa Puolan hallituksen politiikassa, kuten aborttioikeuksien rajoittamisessa.

– Meidän ryhmämme on Puolan kansan puolella ja kannattaa oikeuslaitosten itsenäisyyttä, Aubry linjaa.

Manon Aubry sanoo KU:lle, että nyt käynnissä oleva keskustelu on merkki siitä, että Euroopan komissio ja sitä tukevat voimat parlamentissa ovat astuneet Puolan hallituksen niille virittämään ansaan.

ILMOITUS

– EU:n sopimukset eivät sitä paitsi edes määrää EU:n lakien olevan kansallista lainsäädäntöä tärkeämpiä. Päinvastoin, Lissabonin sopimuksen artikla 4 sitoo Euroopan unionin kunnioittamaan jäsenvaltioidensa tasa-arvoa ja niiden kansallista identiteettiä perussopimuksia sovellettaessa, Aubry selventää.

”Komission olisi pitänyt aloittaa rikkomusmenettely”

Aubry sanoo, että parlamentin vasemmistoryhmä on pyrkinyt viemään keskustelua takaisin Puolan hallituksen hyökkäykseen maan oikeusjärjestelmää vastaan. Itse asiasta keskustelemisen sijaan parlamentin salissa on Aubryn mukaan käyty kahta eri väittelyä: Yhtä väittelyä Puolan hallituksen yrityksistä horjuttaa oikeusvaltiota, ja toista väittelyä, jossa keskustellaan, kumpi menee etusijalle: EU-laki vai kansallinen laki.

– Kovasanaisen tuomitsemisen ja harhaanjohtavan keskustelun sijaan Euroopan komission olisi jo pitänyt aloittaa rikkomusmenettely Puolaa vastaan, Aubry vaatii.

– Sitä ei komissio kuitenkaan ole tehnyt.